قتل عام و اعدام دستجمعی در اشرف- شماره 47

shora

همبستگی  مردم عراق با مجاهدین  و محکوم کردن قتل عام و اعدام جمع در اشرف.

مردم عراق در تظاهرات روز جمعه۲۲شهریور، در نقاط مختلف عراق، قتل عام و اعدام جمعی در اشرف را محکوم نموده و همبستگی خود را با سازمان مجاهدین خلق و ساکنان اشرف و لیبرتی ابراز داشتند.

تظاهرکنندگان در فلوجه پلاکاردهایی با خود  حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود: «به رغم مجروح بودن خودمان، اشرف در قلبهای ما جا دارد» و «تجمع جوانان فلوجه قتل عام ساکنان اشرف توسط نیروهای دولتی را محکوم می‌کند».

اهالی رمادی در پلاکاردهایی که عکسهای ۵۲شهید قتل عام  بر آن نقش بسته بود، نوشته بودند:  «آیا این روش برخورد با میهمانان عراق است؟»  و «مردم عراق از  قتل عام ساکنان اشرف تبری می جویند».

در برخی دیگر از پلاکاردها نوشته بودند:  «زدن تیر خلاص به مجروحان با دستهای از پشت بسته شده و کشتار ساکنان اشرف، کشتار جمعی است. آدم‌ربایی از برجسته ترین نمونه های جنایت ضد بشری است. ما مردم الانبار این کشتار در حق میهمانانمان در عراق را به شدت محکوم می‌کنیم».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳شهریور۱۳۹۲ (۱۴سپتامبر۲۰۱۳)