قتل عام 12 زندانی در یک آتش سوزی گسترده در زندان شهر کرد

بر اثر یک آتش سوزی گسترده در زندان شهر کرد 12زندانی به طرز دلخراشی جان باختند. به اعتراف رسانه های حکومتی این زندانیان بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی پس از اعتصاب جمعی از زندانیان در اعتراض به وضعیت ضدانسانی زندان صورت گرفت. سردژخیم زندان شهرکرد اقدام به مجازات و تنبیه اعتصابیون گرفت. سایر زندانیان در حمایت از اعتصابیون لباسها و تشکهای خود را آتش زدند. زندانبانان درهای اصلی زندان را قفل کردند و مانع کمک رسانی به زندانیان شدند. همین امر باعث کشته شدن حداقل 12زندانی شد.
بنا بر اعتراف رسانه های حکومتی آتش نشانان می خواستند برای تخریب دیوار زندان و نجات زندانیان اقدام کنند اما دژخیمان مانع اینکار شدند.
روزنامه حکومتی اعتماد در شماره امروز خود به این آتش سوزی گسترده و کشته شدن 12زندانی اعتراف کرد.