قطعنامه کنگره آمریکا در محکومیت قتل‌ عام سال ۶۷، حمایت از قیام وحفاظت از مجاهدان اشرف۳

گنگره ایالات متحد

قطعنامه دو حزبی شماره ۶۲۷ در مجلس نمایندگان

محکومیت رژیم ایران به‌خاطر کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ وقیام های اخیر

فراخوان به عدالت برای قربانیان

قطعنامه۶۲۷

توسط ۴۱ نماینده کنگره به ابتکار لنس گودن جمهوری خواه از کمیته قضاییه

و استیو کوهن دموکرات رئیس کاکس حقوق‌بشر به ثبت رسید.

قطعنامه دو حزبی در کنگره دولت آمریکا را فرا می‌خواند

تا با آلبانی از حفاظت کامل پناهندگان سیاسی ایرانی در اشرف۳

و برخورداری آنها از تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱

و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر

از جمله حق حیات، حق آزادی و امنیت و حفاظت از دارایی‌ها

هم‌چنین آزادی بیان و اجتماعات اطمینان حاصل کند.

قطعنامه دو حزبی ثبت شده در کنگره آمریکا

نخست وزیر آلبانی در نامه ۱۹آوریل ۲۰۱۶ به معاون پارلمان اروپا نوشت:

آلبانی به‌طور کامل دست‌اندرکار و متعهد است که تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و تمامی قوانین بین‌المللی را در مورد پناهندگان ایرانی تضمین کند.

قطعنامه دولت آمریکا را فرا می‌خواند تا با آلبانی از حفاظت کامل پناهندگان سیاسی ایرانی در اشرف3 و برخورداری آنها از تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱

و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی و امنیت

و حفاظت از دارایی‌ها، هم‌چنین آزادی بیان و اجتماعات اطمینان حاصل کند.

قطعنامه تصریح می‌کند بیش از ۹۰۰زن ومرد در اشرف۳ سابقه زندانی سیاسی داشته 

و سایر قتل های سیاسی و برخی شاهد جنایات ابراهیم رئیسی بوده‌اند.

آنها باید کاملاً محافظت شوند تا برای شهادت احتمالی در هر دادگاه بین‌المللی حضور یابند.

قطعنامه خاطرنشان می‌کند در نوامبر ۲۰۲۱

قضا‌ئیه سوئد کل دادگاه در استکهلم را به آلبانی منتقل کرد تا طی دو هفته

شاهدان کلیدی قتل‌عام ۱۹۸۸ در اشرف۳ را استماع کند.

واشنگتن – ساختمان کنگره آمریکا – نمایشگاه بزرگداشت شهیدان قتل‌عام ۱۳۶۷ و شهیدان قیام ایران

قطعنامه تصریح می‌کند قتل‌عام بر اساس فتوایی توسط خمینی انجام شد

که سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار داد

و بر اساس آن ۳۰هزار زندانی سیاسی که عمده آنها از مجاهدین بودند اعدام شدند.

قطعنامه دو حزبی ثبت شده در کنگره آمریکا:

به‌دنبال فتوای خمینی هیأتهای مرگ در ۱۹ ژوییه ۱۹۸۸ (۲۸ تیر ۱۳۶۷) تشکیل شدند

که اعضای آنها شامل رئیس جمهور فعلی رژیم ایران ابراهیم رئیسی،

یک مقام از وزارت اطلاعات و یک دادستان حکومتی برای اجرای فتوا بود.

حسینعلی منتظری یک آیت‌الله بزرگ جانشین خمینی

هدف قرار دادن مجاهدین و کشتارهای دسته‌جمعی ۱۹۸۸ را

«بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است

که تاریخ ما را محکوم خواهد کرد» خواند.

قطعنامه تأکید می‌کند اعتراضات مردمی که ماهها در صدها شهر ادامه داشت

و نیروهای امنیتی رژیم صدها نفر را کشته و دهها هزار نفر را بازداشت کردند؛

ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌یافته دارد و توسط زنانی که شکنجه،

خشونت بر اساس جنسیت و مرگ را تحمل کرده‌اند، رهبری شده است.

قطعنامه تأکید می‌کند مردم ایران از آزادی‌های بنیادین خود محروم شده‌اند

و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می‌کنند

چیزی که در شعارهای اعتراضی آنها آشکاراست.

ادامه مطلب درسایت مجاهدین خلق ایران 

https://shorturl.at/elAZ9