قطع آب و برق و جلوگیری از ورود ارزاق به «قرارگاه اشرف»

بر اساس اطلاعیه ای که از سوی شورای ملی مقاومت انتشار یافته از 10 روز قبل اب و برق قرارگاه اشرف، محل استقرار گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، توسط نیروهای عراقی قطع شده و از ورود ارزاق به این قرار گله جلوگیری میشود.
در همیم رابطه شورای ملی مقاومت برای وادار کردن دولت عراق به پایان دادن این محاصره به مقامات امریکائی و ملل متحد فذاخوان داده است که متن ان به شرح زیر است.
فراخوان به آمريکا و ملل متحد برای وادار کردن عراق به پايان دادن به اين محاصره ضدانسانی
نيروهای عراقی در يک جنايت ضدانسانی از روز 19مرداد (10 اوت) آب و برق اشرف را قطع کرده و از ورود مواد غذايی و ارزاق به اشرف جلوگيری می کنند. اين اقدام به خواست رژيم ايران و بنا به دستورالعمل نخست وزير عراق صورت می گيرد.
بر اساس دستور نخست وزيری عراق، برق اشرف بايد به طور کامل قطع باشد و حتی يک لحظه آب به اشرف پمپاژ نشود. اين هديه مالکی، نخست وزير عراق به آخوند روحانی رئيس جمهور جديد رژيم آخوندی است.
قطع آب و برق در گرمترين فصل سال در عراق که درجه حرارت در سايه حدود 50درجه سانتيگراد است، يک اقدام جنايتکارانه است که ضايعات انسانی زيادی به همراه دارد. اين در حاليست که از 14ماه پيش (ژوئن 2012) حتی يک قطره گازوييل و از 19ماه پيش (30ژانويه 2012) يک قطره نفت و از 39ماه پيش (7مه2010) يک قطره بنزين وارد اشرف نشده است.
کميته سرکوب اشرف در نخست وزيری عراق برای پياده کردن اين طرح ضدانسانی، حيدر عذاب يک افسر جنايتکار را از ليبرتی به اشرف منتقل کرده است. او به خاطر شرکت در دو قتل عام در اشرف از سوی دادگاه اسپانيا احضار شده است.
شماری از عوامل نيروی قدس و سفارت رژيم ايران در بغداد نيز در اشرف حضور دارند و همراه با حيدر عذاب بر قطع آب و برق اشرف و جلوگيری از ورود مواد غذايی نظارت دارند.
طبق دستورالعمل نخست وزيری، چنان چه مقامات عراقی از سوی مراجع بين المللی در مورد قطع آب و برق مورد سؤال قرار بگيرند، بايد اين پاسخ را بدهند که مشکل قطع برق شامل همه مردم عراق می شود و قطع آب هم به خاطر قطع برق است.
دولت عراق با اين اقدام جنايتکارانه بيهوده می کوشد اراده 100تن ساکنان اشرف را در هم بشکند و راه را برای سلب مالکيت از ساکنان و سرقت اموال و به راه انداختن يک کشتار جديد هموار کند. اين 100تن بر اساس توافق چهارجانبه بين دولت آمريکا، دولت عراق، ملل متحد و ساکنان در روز 27مرداد91 (17 اوت 2012) به منظور حفظ اموال ساکنان اشرف و ليبرتی، در اشرف باقی مانده اند.
بر اساس توافق مزبور و نامه رسمی نماينده ويژه دبيرکل در روز 16شهريور91 (6سپتامبر2012) اين 100تن تا فروش همه اموال در اشرف خواهند ماند. مشاور ويژه وزير خارجه آمريکا در مورد اشرف نيز تصريح کرد اقامت اين افراد در اشرف محدوديت زمانی ندارد (خبرگزاری فرانسه-3اکتبر 2012). اما دولت عراق تا کنون اجازه فروش حتی يک دلار از اموال ساکنان را نداده است.
قطع آب و برق و غذای پناهندگانی که حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو نيز هستند، با هر تعريفی جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت است و مسئولان آن بايد محاکمه و مجازات شوند.
مقاومت ايران دولت آمريکا و ملل متحد را به خصوص با توجه به تعهدات روشن آنها در قبال سلامت و امنيت ساکنان اشرف، به اقدام فوری برای پايان دادن به اين محاصره جنايتکارانه و وصل فوری آب و برق و رفع موانع ورود مواد غذايی فرا می خواند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت
30مرداد 1392 (21 اوت 2013)