قطع ارتباطات وهمکاریهای دانشگاههای اروپایی وانگلیس با روسیه متجاوز

بزودی بدلیل تجاوز روسیه به اوکراین،دانشگاه های روسیه ارتباطات دانشگاهی با شرکای غربی خود را از دست خواهند داد.

به گزارش اخبار جهانی دانشگاهها، در حال حاضر، بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، به ویژه دانشگاه های اتحادیه اروپا و بریتانیا به طور موقت ارتباطات خود را با شرکای روسی متوقف کرده اند تا وضعیت جنگ مشخص شود. علاوه بر این، بسیاری از دانشگاه ها با خروج دانشجویان خارجی و اساتید مواجه شده اند.

به علاوه، بسیاری از دانشجویان خارجی که در دانشگاه های روسیه تحصیل می کنند، به دلایل مشابه روسیه را ترک کرده اند.

منبع: University World News