قطع دستهای 5 نفر قربانی در اصفهان توسط جلادان نظام ولایت فقیه

محمد رضا حبیبی، داستان جنایتکار اصفهان طی مراسم تودیع اش، به قطع دستان پنج نفر به جرم سرقت در طول سال گذشته اعتراف کرد.

محمد رضا حبیبی جنایتکار که نامش در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر در اتحادیه ی اروپا ثبت شده است، این امر  را باعث افتخار خود دانست و گفت: «من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام».

وی با پایان جنایات خود در اصفهان به یزد انتقال پیدا کرده و رئیس دادگستری استان یزد شده است.

پیشتر دادستان قزوین  از شلاق زدن 200 نفر در ملع عام در طول ماه رمضان – تنها در این شهر – خبر داده بود