قطع کامل ‌شبکه‌های ماهواره ای رژیم آخوندی از ماهواره‌های اصلی

eutelsatپخش برنامه‌های شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی از ماهواره‌های هاتبرد، یوتل‌ست و اینتل‌ست و پخش شبکه‌های اسپانیایی زبان هیسپان و شبکه عربی العالم هم از ماهواره یوتل‌ست متوقف شد.

اخیرا مسؤولان اینتل‌ست اذعان کرده بودند که دولت آمریکا به این شرکت توصیه کرده مجوز پخش شبکه‌های رژیم ایران را تمدید نکند.

بر اساس این گزارش، پخش برنامه‌های شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی از ماهواره‌های هاتبرد، یوتل‌ست و اینتل‌ست و پخش شبکه‌های اسپانیایی زبان هیسپان و شبکه عربی العالم هم از ماهواره یوتل‌ست متوقف شده است.

پیش از این نیز شرکت خدامات ماهواره‌ای یوتل‌ست و چند شرکت‌ ماهواره‌ای دیگر در اقدامی مشابه پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رژیم ایران را متوقف کرده بودند. این اقدامات  تحت فشار آمریکا و کشورهای غربی صورت گرفته است.

العالم، پرس تی‌وی و دیگر شبکه‌های رژیم ایران از ژانویه 2012 (دی ماه 1390) با موج تحریمات دولت‌ها و شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی روبرو شده‌اند و پخش این شبکه‌ها در شماری از کشورهای غربی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا متوقف شده است.