قیام سراسری ایران درشصت وهشتمین روز 

خیزش همچنان درشهرهای مختلف میهن دراعتراض به کشتار و قتل عام در کردستان ادامه دارد.

امروزجنگ وگریزدر خیابان های اندیمشک ، به آتش کشیدن بنرخمینی درتایباد و شروع تظاهرات شبانه درشهرهای میهن ازساعت ها پیش آغازشده است .

درجوانرود مزدوران خامنه ای وپاسدارانش با دوشکا به روی جمعیت انبوهی دروداع با شهدا آتش گشودند وده ها شهید و مجروح به جا گذاشتند.

اعتصاب ها و تظاهرات ها همچنین در بسیاری شهرها استمرارداشته است .تاکنون قیام سراسری دربیش از۲۴۹ شهر با ۶۲۵شهید و ۳۰هزاردستگیری ثبت شده است که اسامی ۵۰۳ نفرازشهیدان قیام ازسوی  سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.

سبزوار- درهم کوبیدن پایگاه بسیج ضد مردمی با کوکتل توسط جوانان .

مریوان -شهرک زریوار.فریاد های مرگ بردیکتاتور

شهرستان مهر فارس – تظاهرات مردمی 

دهگلان ـ جوانان مقابل منزل شهید قیام محسن نیازی جاده دهگلان را مسدود کردند.

شهر ری ـ تظاهرات جوانان با شعارهای ”امسال میده کشته نظام مرگ برکل نظام” 

زاهدان ـ شیرآباد تظاهرات مردم زاهدان درحمایت از کردستان وشعاردانش آموزان بلوچ :”بسیجی بی غیرت قیمتت چهارهزارتومنه ”

تهران ـ شهرک مشیری ـ تظاهرات جوانان با شعار ”آزادی”

تکاب – بانه ـ اعتصاب سراسری مغازه داران- 

پیرانشهرـ فریاد فرزند شیهد قیام طاهرعزیزی :”کاک طاهرقهرمانه شهیدی کردستانه”

تهران ـ تحصن دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیرـ دانشگاه شریف ـ بابل -دانشگاه نوشیروانی – سنندج – دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دست گرفتن پلاکارد مرگ برخامنه ای تظاهرات کردند.دانشگاه کردستان – تجمع دانشجویان واستادان علیه کشتاردرشهرهای کردستان تهران – تحصن دانشجویان دانشکده کامپیوتردانشگاه ملی –

تهران – عبدل آباد- فریاد دختران دانش آموز:”ننگ ما ننگ ما رهبرالدنگ ما” 

أصفهان ـ تظاهرات جوانان با شعار ”آزادی”

ارومیه ـ اعتصاب سراسری مغازه داران

شهررضا ـ کامیاران -اعتصاب سراسری مغازه داران

آشار ـ شهرستان مهرستان ـ بستن جاده با آتش زدن لاستیکها.

تهران – باغ سپه سالار- شعارجوانان ”مرگ بردیکتاتور”

مرگور ارومیه ـ اعتصاب سراسری مغازه داران

سنندج ـ سقزـپیرانشهر – اعتصاب سراسری مغازه داران ـ 

 جوانرود ـ سقزـ  پروازهلیکوپترهای سپاه 

تبریز- تحصن دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عسلویه ـ اعتصاب کارگران مجمع گازپارس جنوبی پالایشگاه یازدهم فاز۱۳ بین سیراف وکنگان 

بوشهرـ تحصن دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

کرمانشاه – اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی ودستگیری دانشجویان توسط حراست دانشگاه 

جوانرود ـ روانسر-اشنویه- اعتصاب سراسری مغازه داران وبازاریان 

نسیم شهر ـ اعتصاب واعتراض رانندگان و متصدی ها درترمینال حمل ونقل نسیم شهر

اسلام شهر – اعتراض کارکنان ورانندگان درترمینال باربری اکبرآباد

تهران ـ اعتصاب کارگران شرکت بهمن موتور

شب گذشته درتهران و قسمتها ی مختلف تهران ازجمله در چیتگر، درازه دولت ، کوهسارشهران ،صادقیه ، تهرانسر، افسریه و کوکاکولا اعتراضات وقیام با شعارهای ”مرگ بردیکتاتور بچه کش” و ”مرگ برسپاهی” ادامه داشت واعتراض کنندگان دربعضی نقاط با روشن کردن آتش جاده ها رابستند.

علاوه بر تهران مردم در بسياري از شهرها از جمله كرمانشاه، مشهد، اهواز، همدان، قزوین، پیرانشهر، سقز، سنندج، سی سخت، مهاباد، روانسر، دهگلان، شهریار، بناب، قم، ‌ثلاث باباجانی، اسلامشهر، تنکابن، تکاب، دزفول، ساری،‌ رشت، گرگان، محلات، بندر لنگه، هفت جوی کرج، گلشهر و گوهردشت کرج با شعارهای «مرگ بر خامنه ای» و برافروختن آتش دست به تظاهرات زدند.