قیمت کاغذ سربه فلک کشیده است و بزودی بسیاری از روزنامه ها تعطیل خواهند شد

با سانسور اینترنت و طرح خاموش صیانت که در حال اجرا است و افزایش سرسام اور قیمت کاغذ بعد از حذف ارز ترجیحی به نظر میرسد که رژیم در نظر دارد که از شر مطبوعات خلاص شود.!!!! تیغ سانسور هم مدتهاست که کتاب و کتاب خوانی را متوقف کرده است. اما در میان خانواده دانش اموزان مدارس نیز که هزینه های معمولی گذشته را نمیتوانستند بپردازند باز هم مجبور خواهند شد بهای افزایش و تورم و گرانی را با ترک تحصیل فرزندانشان و روانه کردن انها به بازار کار برای حل مخارج زندگی خود سوق دهد.

قیمت کاغذ تحریر در بازار آزاد به بندی یک میلیون تومان رسید. بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرمی از بندی ۹۲۰هزار تومان به بندی ۹۹۰ تا یک میلیون تومان رسیده است.

این افزایش قیمت که از ابتدای هفته با ۱۰ تا ۱۵هزار تومان افزایش قیمت آغاز شد، در نهایت به بندی ۹۹۰هزار تومان رسید.

آمارها نشان می‌دهند که در سه ماهه نخست سال جاری ۵۱٫۳هزار تن به ارزش بیش از ۵۴٫۷میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر و همچنین ۳٫۷هزار تن به ارزش سه میلیون دلار کاغذ روزنامه واردات صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته با افزایش داشته است. تسنیم