كشته شدن يك شهروند تهراني در حمله نيروي انتظامي براي جمع آوري ماهواره

در جريان يورش نيروهاي سركوبگر براي جمع آوري بشقابهاي ماهواره يي در خیابان شاه نظری در بلوار میرداماد تهران آقاي علي محمد خويي، 65ساله، كشته شد. اين واقعه در روز 6مهر، هنگامي رخ داد كه نيروي سركوبگر انتظامي به خانه هاي اين منطقه يورش برده و به جمع آوري ماهواره ها پرداختند.

به هنگام ورود مزدوران به مجموعه ساختماني كه علي محمد خويي مديريت آن را به عهده داشت وي خواستار ارائه مجوز كارت شناسايي از آنان شد، اما مزدوران انتظامي او را تهديد به دستگيري كرده و به تعرض فيزيكي عليه او پرداختند كه بر اثر آن آقاي خويي به زمين خورد و بر اثر اصابت سرش به زمين جان باخت. مأموران انتظامي اعضاي خانواده قرباني را تهديد كردند تا از هر گونه اطلاع رساني و پيگيري قضايي خودداري كنند.
طرح ضربتي جمع آوري دريافت كننده هاي ماهواره يي كه از خرداد ماه در نقاط مختلف تهران شروع شده ، از هفته گذشته شدت بيشتري يافته است.
پاسدار محمد فاضلي، جانشين حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در استان خراسان رضوي، در روز 5مهرماه، در يك اعتراف بيسابقه از وجود 50ميليون گيرنده ماهواره در ايران خبر داد. وي اذعان كرد براي مقابله با اين موضوع جمع كردن بشقابهاي گيرنده توسط نيروي انتظامي جوابگو نبوده است (رسانه هاي حكومتي-5مهر). پيش از او آخوند محسني گرگاني، رئیس دیوان عالی رژیم خطاب به مقامات رژيم در ارتباط با ماهواره گفته بود « می‌بایست تدبیر ویژه برای پیشگیری از این سیل «بنیان‌کن» بنمایند که فردا دیر است» (فارس- خبرگزاري سپاه پاسداران8خرداد).
تلاش فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي جلوگيري از دسترسي مردم به شبكه هاي تلويزيوني ماهواره يي، به موازات اعمال گسترده اختناق در پهنه اينترنت، نشانگر هراس سران رژيم از دسترسي مردم به جريان آزاد اطلاعات و اوجگيري خيزش مردمي است كه بر اثر ظلم و ستم اين رژيم جان به لبشان رسيده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
10مهر1393 (2اكتبر2014)