لبنانیها و بیرون کردن سفیر تروریست رژیم تهران از طرابلس

روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت: شماری از جوانان خشمگین  در شهر طرابلس در شمال لبنان، “غضنفر رکن آبادی” سفیر رژیم ایران را از این شهر بیرون کردند.

این جوانان معترض گفته اند این اقدام را به دلیل حمایت رژیم ایران از حکومت بشار اسد انجام داده اند.

آنها در پیامک خود خطاب به مردم گفتند به این افراد که در خون ریزی در سوریه مشارکت می کنند اجازه ندهید به سرزمین توحید و سنت نبوی طرابلس پا بگذارند.

معترضان در این تجمع و پرچم های رژیم آخوندی و گروه تروریستی حزب الله لبنان را به آتش کشیدند.

شهر طرابلس در شمال لبنان، دومین شهر بزرگ و مهمترین شهر سنی نشین این کشور به شمار می آید.

مردم این شهر به داشتن مواضعی علیه رژیم ایران، حزب الله و حکومت بشار اسد در سوریه معروف هستند.