لزوم آموزش شهروند خبرنگار در گروه‌های جهادی

فکر میکنم که فعالیتهای تروریستی و فرهنگی رژیم ابعاد گسترده تری پیدا کند . یک مشت نیروی اطلاعاتی و سرکوبگر دورهم جمع شده اند تا بقول معروف کارشان را ارتقا بدهند. گویا رژيم به این رسیده است که کارهای تبلیغاتی اش خوب پیش نمیرود. بهرحال یک ویدئو رژیم بمنظور اموزش نیروهای جهادی اش گذاشته است و گفته است که در پی حرفهای خامنه ای مبنی بر تحریف این اموزش را میدهد. میگوید که “نبود عمق نگاه سبب بازتاب نامناسب اقدامات می‌شود”. کمی طولانی است اما نکات جالبی برای شناخت شیوه های کار رژیم دارد.

یکی از شرکت کنندگان در این میزگرد، میگوید که مردم در فیسبوک و توئیتر هستند و ما باید برویم انجا، نه در شبکه های ملی و سروش و غیره باید بروم انجا.!!!!!!

خبرگزاری فارس، میزگرد تخصصی رسانه متعالی و ترویج گفتمان جهادی، با حضور شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما، حسین ظفری رئیس مرکز رسانه و جنگ نرم دانشگاه جامع امام حسین(ع)، میرحمید فرقانی دبیر سومین جشنواره ملی جهادگران و سهیل احمدی پژوهشگر درسالن اجتماعات خبرگزاری فارس برگزار شد.