لشكر كشی رفسنجانی عليه خامنه ای با حمايت 200 آخوند از قم

shora

نمايش انتخابات- شماره 27

رفسنجاني: وضعيت نظام خطير است ..نبايد زمينه تهديد و تحريم بيشتر را فراهم كرد.

لشكر كشي رفسنجاني عليه خامنه اي با حمايت 200 آخوند از قم.

در حالي كه يك روز بيشتر به برگزاري نمايش انتخابات نمانده، جنگ قدرت در رأس حاكميت آخوندي شدت بيشتري مي‌گيرد.

رفسنجاني در اشاره به كانديداهاي باند خامنه اي گفت: «موقعيت كنوني [رژيم] خطير است و بايد افرادي در مصدر امور قرار گيرند كه بتوانند خواسته هاي جوانان را درك كرده و كشورمان را به موقعيت واقعي خود برگرداند نه اينكه به دليل بي تدبيري و افراط گرايي زمينه تهديد و تحريمهاي بيشتر دشمنان را فراهم كنند».

رفسنجاني سپس به ماجراي رد صلاحيتش توسط شوراي نگهبان ارتجاع پرداخته و با اشاره به آخوند مصلحي، وزير اطلاعات كه از نزديكان خامنه اي است، گفت: «يك مقام ارشد امنيتي، برخلاف عرف و قانون، شخصاً در جلسه شوراي نگهبان حضور يافت كه ابتدا مورد اعتراض برخي از اعضاي شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و نهايتاً به اعضاي شوراي نگهبان گفت كه حضور هاشمي در انتخابات مي‌تواند موجب پيروزي قاطع و با رأي بالا شود كه با راه و رسم آنها سازگار نيست و لذا اين شورا را متقاعد كرد كه به بهانه شرايط جسمي رأي به عدم احراز صلاحيت بنده دهند».

همزمان، رفسنجاني روي سايت خود نامه 200تن از آخوندهاي حوزه قم را در حمايت از خود منتشر كرد. اين نامه تأكيد كرده است كه رفسنجاني «تأييد صلاحيت شده [خميني] است» (سايت رفسنجاني 19و 21 خرداد).

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
22خرداد1392 (12ژوئن2013