لغو سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران

سفر هیآت پارلمانی اتحادیه اروپا که قرار بود روز پنجشنبه دوم ماه مه،  به هدف دیدار با نمایندگان  مجلس شورای اخوندی صورت گیرد، برای بار دوم لغو شد.

این سفر مورد اعتراض شدید سازمانهای مدافع حقوق بشر و همچنین شورای ملی مقاومت قرار گرفته بود.

“کمیته پارلمانی روابط با ایران”  اتحادیه اروپا با در بیانه ی که روز پنجشنبه در این مورد انتشار داد دلیل لغو این سفر را مخالفت جمهوری اسلامی اعلام کرد.

این کمیته گفته است این سفر سه روزه پس از ان لغو میشود که مجلس اخونده گفته اند که زمان بندی این  سفر مناسب نیست.

تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی هیات پارلمان اروپا، در این مورد گفت که این هیئت بدنبال تعین تاریخ جدیدی برای این دیدار است.

در اکتبر سال گذشته نیز سفر هیآت پارلمانی اتحادیه اروپا در آخرین دقایق لغو شد. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با ملاقات هیآت با نسرین ستوده و جعفر پناهی دلیل لغو سفر اعلام شده است. این دو برنده امسال جایزه ساخاروف شده‌اند.

لازم به تذکر است که تاریا کرونبرگ، از طرفداران سیاست مماشات در اتحادیه اروپا است و مورد تنفر بسیاری از ایرانیان ازاده و بسیاری از سیاستمداران اروپا است.