مادران پارک لاله ايران – حمله به اردوگاه اشرف و کشتار وحشيانه ساکنان آن را محکوم می کنيم

 

madaran

بر اثر حمله از پيش طراحی شده ای که در تاريخ يکشنبه ۱۰شهريور ماه به اردوگاه اشرف، پايگاه سازمان مجاهدين خلق در خاک عراق، انجام شد ۵۲نفر از اعضا سازمان به شکلی بيرحمانه کشته شدند. حمله کنندگان دست های تيرباران شدگان را بسته و حتی از کشتن افراد مجروح در بيمارستان نيز خودداری نکردند. آنان هم چنين ۷نفر به اسامی فاطمه سخايی، وجيهه کربلايی، محبوبه لشکری، فاطمه طهوری، ليلا نباهت، صديقه ابراهيم پور و کمال نيکنامی را به گروگان گرفتند.

ما ضمن محکوم کردن اين جنايت که نشان دهنده بی مسئوليتی و عدم تعهد دولت عراق برای حفظ امنيت و جان ساکنين اردوگاه اشرف است، خواستار آزادی هر چه سريع تر ۷گروگان اسير در دست نيروهای مهاجم، استقرار نيروهای کلاه آبی سازمان ملل متحد در محل اسکان افراد باقيمانده در کمپ ليبرتی جهت حفاظت از جان آنان و ديگر ساکنان اين کمپ و مجازات آمرين و عاملين اين جنايت می باشيم.

مادران پارک لاله ايران

شنبه ۲۳شهريور ۱۳۹۲