مایکل مبشری – خیمه شب بازی جدید مماشاتگران آلمانی با رژیم ملایان و اعتراض گروه ” بمب را متوقف کنید”

اعتراض گروه ائتلافی بمب را متوقف کنید

گروه ائتلافی “بمب را متوقف کنید”، به دعوت علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان به همراهی کاظم سجادپور، نمایندۀ وزارت امور خارجۀ ملایان از سوی وزارت اقتصاد و توسعۀ آلمان برای شرکت در «کنفرانس آکادمی تبلیغات مسیحی لوکوم، با انتشار بیانیۀ مطبوعاتی اعتراض نموده است.

این همایش که زیر عنوان « چگونه می توان رشد جامعۀ مدنی ایران را تقویت کرد؟» با شرکت اعضای هیأت علمی آکادمی تبلیغات مسیحی لوکوم و برخی مقامات بلندپایۀ دولتی آلمان از جمله آقای بیورن تولمر، رییس فراکسیون حزب مسیحی- دموکرات آلمان در پارلمان ایالت نیدرسزاکسن، خانم تلا وِرن آِشتِت از حزب سوسیال- دموکرات آلمان در ایالت ذکر شده و نیز شهردار شهر هانوفر، آقای شتفان شوشتوک از حزب سوسیال- دموکرات و دکتر آرنو برانت از انستیتوی اقتصاد ایالتی از ۱۷ تا ۱۹ آپریل سال ۲۰۱۳ انجام خواهد شد.

گروه ” بمب را متوقف کنید” به این همایش، اعتراضی مصمم ابراز کرده و اظهار می دارد با این عمل، صحنۀ مفتضحانۀ کنفرانس برلین در زمان ریاست جمهوری خاتمی، دگر بار تکرار می شود وآلمان بار دیگر با تداوم سیاست مماشات به جمهوری اسلامی میدان عمل می دهد و به آزادیخواهان ایرانی عملاً پشت می کند . این امر غیر قابل قبول و به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.