مجاهدین خلق ایران: چهارشنبه سوری را تبدیل به یک قیام ملی بر علیه نظام ولایت فقیه کنیم

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران – جشن ملی چهارشنبه سوری را به کارزار سراسری علیه دیکتاتوری زهرخورده تبدیل کنیم
 
مردم آزادهٴ ایران!
جوانان رزمنده و اشرف نشان!
برای بر افروختن شعله های قیام در چهارشنبه آتشین به پاخیزیم.
خروش «زنده باد آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» را در جشن ملی چهارشنبه سوری طنین افکن کنیم.
به پاخیزیم و استبداد زیرپرده دین را با شعار «مرگ براصل ولایت فقیه» و «مرگ بر خامنه ای» درهم بکوبیم.
جوانان مجاهد و مبارز ایران!
به دشمن بحران زده و زهرخورده در گرداب بحرانهای مرحله پایانی امان نباید داد. ارتش آزادی باید در هر زمان و هر مکان و در هر فرصت به کسب آمادگی برای مصاف آخرین بپردازد.
از ۹ماه پیش که ترفندهای خامنه ای برای مهندسی شعبده انتخابات در رژیم نامشروع ولایت فقیه درهم ریخت، تعادل حاکمیت آخوندی در پی شقه نظام و جرعه زهر اتمی، بر هم خورد. دیکتاتور طلسم شکسته به هر جنایتی روی آورد تا مقاومت و راه حل انقلابی را از میان بردارد و راه گریزی از باتلاق بحرانها بیابد.
حمله موشکی به لیبرتی ساعتهایی قبل از اعلام برنده شدن باند رقیب در انتخابات درون رژیم، موج بی وقفه اعدامها از زمان روی کارآمدن آخوند روحانی، وادار کردن حکومت دست نشانده عراق به جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف و حمله موشکی بعدی به لیبرتی، نشانه های شقاوت یک دیکتاتور به بن بست رسیده در پایان کار است.
اما شکست این توطئه ها و پایداری و اعتلای مقاومت، همراه با استمرار حرکتهای اعتراضی و نارضایتی و انزجار اجتماعی که در هر فرصتی شعله ور می شود، نشان دهنده این است که ایران زمین برای برانداختن استبداد پوسیده دینی آرام و قرار ندارد. اعتراضات و خیزشهای اجتماعی علیه طرح حقارت بار سبد کالا و علیه اهانت رژیم به هموطنان بختیاری در این شمار است.
خلع سلاح نسبی و تحمیلی دیکتاتور خونریز سوریه در زمینه شیمیایی و درماندگی دیکتاتور عراق جدید در برابر قیام مردم و استانهای به پاخاسته نیز، از خرابی اوضاع در عمق استراتژیک نظام ولایت خبر می دهد.
ابراز وحشت سران نظام از سقوط دیکتاتوریهای سارق انقلاب چه در مصر و چه در اوکراین، وحشت استبداد دینی را از چشم انداز مرگباری برملا می کند که آن را به عیان در برابر خود می بیند.
آری، دیکتاتوری منفور و طلسم شکستهٴ دینی در هراس از قیام مردم ایران، از بنیاد می لرزد.
هموطنان!
جوانان رزمنده و اشرف نشان!
به پاخیزید و جشن ملی چهارشنبه آتشین پایان سال را به کارزار آتشین اعتراض و قیام بر ضدحکومت آخوندی تبدیل کنید!
از محله های مختلف تهران تا اصفهان و شیراز، از مشهد و تبریز، تا اهواز و چهارمحال بختیاری، و از سواحل خزر تا خلیج فارس، به پاخیزید و در اتحاد و همبستگی ملی بر ضحاک عمامه دار بتازید.
شعله های سرکش آزادیخواهی را هر چه گسترده تر برافروزید و با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی»، بهاران خرم ایران زمین را نوید دهید!
قیام خلق و انقلاب دموکراتیک مردم ایران تا سرنگونی فاشیسم مذهبی به پیش می تازد.
بهاران آزادی ایران فرا می رسد.
رژیم فرتوت ولایت باید برود.
سلام بر خلق- سلام بر آزادی
درود بر رجوی
سازمان مجاهدین خلق ایران
۷اسفند ۱۳۹۲