مجاهدین خلق در بند تاریخچه تحریف شده، لینک پی. بلومفیلد پسر

M-Tلینک پی. بلومفیلد یک مقام ارشد با سابقه در وزارت خارجه در کتاب مجاهدین خلق در بند تاریخچه تحریف شده، درک ناقص دولت امریکا از مجاهدین را چه در حال حاضر و چه از نطر تاریخی در هم میکوبد.

برای خواندن این کتاب اینجا را کلیک کنید.pdf

توجه: حجم این کتاب 2،5 مگا بایت است