مجلس اخوندی: با نامه ای که امریکا دو روز قبل برای ما فرستاده، امید به توافق برجام در حال از بین رفتن است

علی علیزاده، عضو کمیسیون امنیت مجلس اخوندی گفت: با نامه‌ای که دو روز قبل آمریکا برای ایران فرستاد تقریبا امیدها در حال از بین رفتن است و در این صورت مذاکرات برجام مدت مدیدی ادامه خواهد داشت. 

وی ادامه داد: دولت بسیار تلاش میکند تا مسائل داخلی را به برجام گره نزند اما در واقعیت این تلاش موفق نبوده است! مصداق بارز آن نمایندگان مجلس هستند که وقتی به حوزه انتخابیه خود مراجعه می‌کنند، تمام اقشار جامعه حتی در کف خیابان هم از برجام می‌پرسند و می گویند، آیا برجام به نتیجه می‌رسد یا نه؟!

علیزاده در خصوص آخرین وضعیت برجام، اظهار داشت: به نظر می‌رسد پیشنهادی که اروپا به ایران ارسال کرد با پذیرش و هماهنگی آمریکا بوده است و چون ایران به دنبال توافق بود و آن پیشنهاد را به نوعی پیشنهاد خود آمریکا حساب می‌کرد، با سه شرط جزیی آن پیشنهاد را پذیرفت و امیدوار بودند این قضیه صورت بگیرد، حتی برخی پیش بینی می‌کردند طی یکی دو روز این توافق صورت بگیرد و لذا ایران شروط خود را فرستاد و آماده توافق بود اما با نامه‌ای که دو روز قبل آمریکا برای ایران فرستاد تقریبا امیدها در حال از بین رفتن است و در این صورت مذاکرات مدت مدیدی ادامه خواهد داشت. دیده بان رژیم