مجلس اخوندی به 3 تن از وزرای پیشنهادی روحانی رای اعتماد نداد

مجلس شورای اخوندی رژیم ایران به ۱۵ تن از وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری این رژیم رای اعتماد داد اما سه تن از وزرای پیشنهادی که به “اصلاح طلبان”  اتصال دارند، موفق به کس آرای لازم برای تصدی وزارتخانه خانه‌های مد نظر نشدند.

”محمدعلی نجفی”، ”میلی منفرد” و ”سلطانی‌فر” گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های ”آموزش و پرورش”، ”علوم، تحقیقات و فناوری” و ”ورزش و جوانان” بودند که رأی نیاوردند.