مجلس رژیم: بگویند سپاه در لیست تروریستی است، غلط است

کوثری نماینده مجلس اخوندی رژیم در تهران میگوید   پیشنهادات اخیر طرف اروپایی در مذاکرات وین و پیشنهاداتی که رژیم ایران داده است اگر چه که من از جزئیات ان باخبر نیستم که چه چیزی تهیه و ارائه شده است، اما اصل و اساس این است که طبق آن چیزی که در مجلس تصویب شده و به نوعی آن چیزی که قانون بود یعنی به نتیجه دو طرفه رسیدیم در رابطه با تعهداتی که ما باید عمل می‌کردیم و تعهداتی که آن‌ها باید عمل می‌کردند، اقدام شود.

وی ادامه داد: «چند ماه قبل یک بار به توافق نزدیک شده بودیم، در آن زمان امیرعبداللهیان گفت پاسدار سلامی گفته است اگر نتوانستید تحریم ما را حل کنید مشکلی نیست. اما بعدا واکنشهایی در داخل داشت و همه با انن مخالفت کردند.

وی گفت: ببینید اینکه بگویند سپاه جزو گروه‌های تروریستی است یک چیز غلط و بی‌معنایی است، به این علت که هم سازمان سپاه و هم کارهای سپاه همه چیزش آشکار و مشخص است این تفاوت دارد. یک سازمان مصوب و قانونی یک کشور نمی‌تواند با گروه‌های تروریستی مقایسه شود، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و ملت اصلا این را قبول ندارد. ایلنا