مجمع پارلمانی شورای اروپا خواستار تحقیق بیطرفانه قتل عام اشرف شد

مجمع پارلمانی شورای اروپا طی اطلاعیه ای که روز پنجشنبه 30 ابان، منتشر کرد، خواستار یک تحقیق بیطرفانه بین المللی در مورد قتل عام اشرف وازادی هفت اشرفی دیگر که درگروگان مقامات عراقی هستندد، شد.

مجمع پارلمانی شورای اروپا در این بیانیه از عدم یک تحقیق بینالمللی در مورد حمله به اشرف پس از گذشت 12 هفته، که منجر به شهادت 52 تن و به گروگان گرفته هفت تن دیگر انجامید ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این بیانیه از مقامات عراق خواسته اند تا هفت گروگان اشرفی را بدون درنگ ازاد کند و سلامت و امنیت انها تضمین کند و همچنین تضمین کند که انها مورد شکنجه قرار نگیرند یا به ایران باز پس فرستاده نشوند.

این مجمع همچنین از کمیساری عالی پناهندگی خواسته است تا طبق وظایف خود به  پناهجوایان در لیبرتی امنیت دهد.