محاصره منطقه استراتژیک “خربه غزاله ” توسط ارتش ازاد سوریه

تلویزیون العربیه به نقل از منابع ارتش آزاد گزارش داد که ارتش آزاد سوریه روز یکشنبه 28-7-2013 اعلام کردند که گردان هایی از این ارتش برای بازپسگیری منظقه استراتیژیک “خربه غزاله” واقع در حومه درعا عملیات گسترده ای را آغاز کردند.

منطقه “خربه غزاله” یکی از مهمترین مناطق استراتژیک استان درعاست که شهر درعا را از طریق شاهراه بین المللی سوریه به دمشق متصل می کندو به عنوان مهمترین مرکز ذخیره اسلحه و نیرو برای ارتش اسد به شمار آید.

این درحالی است که نیروهای اسد به کمک حزب الله لبنان حمله گسترده ای را در حمص آغاز کرده است. تلویزیون دولتی سوریه شب گذشته ادعا کرد که نیروهای اسد مسجد خالد بن ولید واقع در منطقه خالدیه در استان حمص را به کنترل خود درآوردند.

اما مخالفان سوری با نفی این ادعا می گویند هنوز درگیری شدید میان نیروهای دو طرف برای کنترل مناطق مهم حمص ادامه دارد.

نیروهای اسد و حزب الله لبنان از دو ماه پیش حمله گسترده ای را به منظور بازپسگیری حمص علیه ارتش آزاد سوریه آغاز کرده اند اما تاکنون نتوانستند بر همه مناطق این شهر مسلط شوند.