محاکمه اعضای گروه تروریستی حزب‌الله در دادگاهی بین‌المللی به اتهام قتل حریری

 

haririدادگاهی بین‌المللی در لاهه در آغاز سال ۲۰۱۴به محاکمه ۴نفر از اعضای حزب‌الله لبنان می‌پردازد که به دست داشتن در قتل رفیق حریری، سیاستمدار لبنانی متهم هستند.  گروه تروریستی حزب‌الله از همکاری با دادگاه خودداری کرده است.

روز جمعه، دوم اوت، اعلام شد که دادگاه ویژه رسیدگی به قتل رفیق حریری، سیاستمدار برجسته و نخست وزیر اسبق لبنان، از اول سال ۲۰۱۴کار خود را شروع خواهد کرد.

سازمان ملل متحد به تقاضای دولت لبنان، دادگاه بین‌المللی ویژه‌ای تشکیل داده است که به محاکمه ۴نفر از فعالان “حزب‌الله” می‌پردازد که عبارتند از: مصطفی بدران (۵۱ساله)، سلیم عیاش (۴۸ساله)، حسین عنیسی (۳۸ساله) و اسد صبرا (۳۵ساله). این افراد به دست داشتن در قتل رفیق حریری متهم هستند.

در انفجار مهیبی که روز ۱۴مارس ۲۰۰۵بیروت را تکان داد، رفیق حریری به همراه ۲۲نفر دیگر به قتل رسیدند.

دادگاه یادشده در اول مارس ۲۰۰۹کار خود را در حومه لاهه (هلند) شروع کرد و پس از مدتها تحقیق سرانجام در ۳۰ژوئن ۲۰۱۱حکم بازداشت متهمان مزبور را صادر کرد.

گروه تروریستی حزب‌الله لبنان، حاضر نیست ۴متهم یادشده را به آن تحویل دهد.

این دادگاه جنایی در نوع خود اولین دادگاهی است که در غیاب متهمان و تنها در حضور وکلای مدافع آنها به دادرسی می‌پردازد.

سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان گفت که مسلح بودن گروه حزب‌الله لبنان توجیهی ندارد: «سلاحی که باید دشمن اسرائیلی را هدف می‌گرفت، امروز ملت سوریه را هدف گرفته است».

گروه تروریستی حزب‌الله لبنان به تازگی آشکار کرده است که در منازعات داخلی سوریه، در کنار ارتش اسد علیه مردم بپاخاسته سوریه می جنگد. نفرات این گروه تروریستی، به ویژه در بازپس گرفتن شهر استراتژیک قصیر در استان حمص به دست نیروهای رژیم اسد شرکت فعال داشتند.

سعد حریری افزود که مسلح بودن حزب‌الله از سال ۲۰۰۵باعث پراکندگی و نفاق میان لبنانی‌ها شده و از ژوئیه ۲۰۰۶تا کنون، به “نیروی فشار در زندگی سیاسی و حربه‌ای در تهدید دشمنان سیاسی” بدل شده است