محمد قرایی- بازگشایی دفترشورای ملی مقاومت در واشنگتن، سراسیمگی رژیم و حامیانش!

mohammad.gharaeeشانزده سال پس از لیست گذاری سازمان و شش ماه پس از خروج از لیست وزارت خارجه آمریکا، شورای ملی مقاومت، دفترش را بصورت رسمی در واشنگتن باز گشایی کرد.

چراغی را که ایزد بر فروزد هرآنکس پف کند ریشش بسوزد.
در سال ۱۹۹۷ نام مجاهدین دریک بند و بست ارتجاعی – استعماری توسط آقای کلینتون درلیست سیاه وزارت خارجه قرار گرفت. سال گذشته پس از پانزده سال تلاش خستگی ناپذیر و کارزار عظیم حقوقی – سیاسی و بین المللی توسط مقاومت وبا حفظ همه اصول وپرنسیب ها، نام پرافتخار سازمان مجاهدین خلق از لیست کذایی حذف شد. مردم ایران و تاریخ ایران نه این لیست گذاری ننگین و نه رنج وشکنج دفن کنندگان لیست را هرگز فراموش نخواهند کرد. در هم شکستن لیست و بازگشایی دفتر شورا در قلب واشنگتن با تکیه بر “اصل کس نخارد” و شعار “میتوان و باید” میسر گردید. غیرممکنی که به یمن قاطعیت، هوشیاری وفداکاری رهبری و رییس جمهور برگزیده مقاومت و پایداری قهرمانانه اشرفیان و تلاش و تکاپوی خستگی ناپذیر اشرف نشانها در سراسر جهان ممکن شد. یاد مشعلهای شعله ور آزادی صدیقه مجاوری و ندا حسنی جاودانه باد. یاد زندانیان سربردار، علی صارمی ها بخیر!
یاد شهیدان بخون خفته مرداد۸۸ و فروردین ۹۰ اشرف و شهیدان بهمن ۹۱ لیبرتی گرامی باد.

یاد آخرین شهید سرفراز مجاهد خلق حسین برزمهری در لیبرتی گرامی باد.
با استفاده از لیست کذایی، تیرزدند، تبر زدند برتن بی سپر زدند. حرامیان مالکی- خامنه ای بیدریغ دست به کشتار زدند. گوهرهای بی بدیلی در خون خویش غلطیدند. آنها آموزگاران استقامت، فدا و ایثار تمام عیارشدند.
از سیمای آزادی به تماشای سخنرانان در دفترشورا نشسته بودم. صدای معصوم و پرطنین صبا هفت برادران در فضای سالن موج میزد. ما تا آخر… ایستاده ایم.

ژنرال جیمزجونز: باز گشایی دفتر شورا برانگیزنده امید در نزد مردم ایران و سر آغاز آزادی و دموکراسی در ایران است.
سناتور توریسلی: هنگامی که مقاومت ضد فاشیست فرانسه در سال ۱۹۴۰ دفترشان را در واشنگتن باز کردند شاید کمتر کسی به اهمیت آن پی برد … قبل از همه و بیش از همه این پیروزی را می باید به خانم رجوی تبریگ بگوییم.
پاتریک کندی: تا بحال جهانیان، ایران و حاکمیتش را بنام پدر خوانده تروریسم می شناخنتند. اینک با بازشدن این دفتر، هفتاد میلیون ایرانی صدای دیگری پیدا کرد. صدای مقاومت مردم ایران…
جان سائو: دوران گفتگو با ملایان بپایان رسید. زمان تغییر فرا رسیده است.
جان مایه و ترجیع بند سخنان دوستان مقاومت بر حمایت از مجاهدین وشورا برای تغییر رژیم در ایران متمرکز بود. بازگشایی دفتر شورا ضربه بسیار مهم دیگر بر دکان مماشات در ینگه دنیاست.
پیام را قبل از هرکس، ملاهای حاکم بر تهران شنیدند.
سخنگوی دولت درمانده، مهمانپرست:
پس از گفتگوهای آلماتی دوم، میخواهند فشار را برما بیشترکنند!
سایت نوشت: دفتر را در صد متری کاخ سفید باز کرده اند!

در یک کلام رادیو تلویزیونها و رسانه های مختلف رژیم به موازات سوز و گدازهای مقامات رژیم و شعبه ها و سایتهای زنجیره ای و کارگزاران و مزدوران بدنام و گمنام وزارت اطلاعات با آشتفتگی به آه و فغان آمده و حتی با نامه نگاری به رییس جمهور امریکا یعنی همان «استکبار جهانی» و «شیطان بزرگ» در فرهنگ دجالگرانه خود، فریاد وامصبتا و استغاثه به دادم برسید، سر داده اند. همچنانکه رسانه های فارسی زبان حامی آخوندها از قبیل آیت الله بی بی سی و رادیو فردا نیز که خدمات بیدریغشان به نظام ولایت با پیشبرد سیاسیتهای تبلیغاتیش به خصوص برضد مجاهدین و مقاومت ایران ، بارها اعتراض نمایندگان مردم در پارلمان و کنگره را برانگیخته ، طبق معمول، در این بزنگاه مخمصه، باردیگر به یاری و امداد رسانی به رژیم مفلوک آخوندها شتافته و برای روحیه دادن به آنها ، از جمله با به کارگیری لابیها و مدافعان مآجور رژیم، به تکرار تبلیغاتش علیه مجاهدین پرداختند تا به زعم خود پیروزی مقاومت و اعتلای روز افزون آن را بی اهمیت جلوه دهند. واکنشهای مستأصلانه یی که بیش از هرچیز شدت ضربه وارده به آخوندهای حاکم را منعکس می کند. باش تا سرنگونی محتوم این رژیم ضدبشری به دست مردم و مقاومت ایران رقم بخورد.

محمد قرایی

۲۴ فروردین ۱۳۹۲، سوئد