محمد قرایی: شیطان سازی علیه مجاهدین توسط بنیاد وابسته به اطلاعات  موسوم به هابیلیان

شیطان سازی علیه مخالفین توسط مرتجعین و مستبدین پیشینه تاریخی مفصلی دارد. 

آنها زمانی که در مقابل مخالفین عقیدتی خویش کم می آورند مقدمتاً دست به شیطان سازی می زنند. با این ترفند افکار عمومی را برای حذف فیزیکی آماده می کنند. چند نمونه  تاریخی، تنها به عنوان مشت نمونه خروار را در ذیل می آورم. همه  ما نام زن شجاع و قهرمانی بنام «ژاندارک» فرانسوی را به کرّات شنیده ایم. این مبارز و آزادیخواه بی باک را آخوندهای مسیحی به اتهام کفر و الحاد، به آتش کشیدند. بدنبال انشعاب بزرگ در دین مسیحیت و تبدیل شدنش به کاتولیک ها و پروتستان ها، فاجعه ای خونین در پاریس رخ میدهد. این قتل عام وحشتناک به کشتار سن بارت لمی معروف است. کلیسای کاتولیک حکم تکفیر پروتستانها را صادر می کند. این کشتار توسط شارل نهم به اجرا در می آید. گفته می شود بیش از 60 هزار زن و مرد کودک کشته می شوند. یک کشیش فرانسوی در دفتر خاطراتش می نویسد باچشمان خودش شاهد دریده شدن شکم زنان باردار و نابودی جنین آنها بوده است. گزمگان پادشاه حتی به کودکان شیرخوار نیز رحم نمی کنند. این فاجعه تنها دریک شبانه روز یعنی 23 اوت 1572 در کوچه و میادین شهر پاریس به وقوع می پیوندند. گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر معتقد بود برای انحراف افکار عمومی مردم آلمان از مشکلات داخلی می باید همیشه علیه دشمنان هیتلر چه در داخل کشور و چه خارج از مرزها دشمن تراشی و باصطلاح شیطان سازی کرد.   آخوندهای حاکم برایران دراین زمینه دست همه پیشینیان خویش را از پشت بسته اند. بهتر است بنویسیم ازهمه تجارب مرتجعین در گذشته بعلاوه دجالیت خویش استفاده کرده اند. خمینی دجّال در این زمینه پیشکسوت است. مدت کمی پس از غصب حاکمیت توسط بزرگ عمامه داران، مجاهدین ومبارزین علم مخالفت با دیکتاتور را به اهتزاز در آورده بودند. دستگیری ، شکنجه و اعدام شروع شده بود. خمینی گفت و نوشت: اعضای مجاهدین خلق خودشان خودشان را شکنجه می کنند تا بعد بتوانند مظلوم نمایی بکنند! پاسداران مزدورانش پس از حمله و هجوم به دفاتر مجاهدین به شیطان سازی می پرداختند. اینکه در مراکز و پایگاههای مجاهدین، آلات لهو و لعب پیدا کرده اند! بعدها هم که ارتش آزادیبخش در جوار میهن تشکیل شده بود. آنهارا وابسته بدشمن خطاب می کردند! خلاصه اینکه مجاهدین خلق ایران وابسته به این و آن کشور هستند! نفراتشان را مغز شویی می کنند! اینها سکت هستند و…و… بدیهی است که دراین زمینه بوقهای استعماری و مماشاتگران غارتگر را هم در کنار خود داشته و دارند. خودشان بارها اعتراف کرده اند در وزارت اطلاعات رژیم بخش اصلی و بزرگی را بنام اتاق  نفاق! راه اندازی کرده اند. انجمن هابیلیان و انجمنهای باصطلاح نجاست ! تحت نظر این بخش به شیطان سازی علیه مجاهدین می پردازد.  اخیراً پس از محاکمه دژخیم حمید نوری در استکهلم ، انجمن بدنام هابیلیان وابسته به وزارت اطلاعات  با تأخیر فاز دست بکار شده است. سناریوی شکست خورده و مشمئز کنندۀ شوی یک نفرۀ نمایشگاه عکس راه اندازی کرده است. یک مزدور معلوم الحالی بنام شایان طوسی، در چند نوبت تحت حفاظت سنگین پلیس، درچند نقطه  استکهلم، طی ساعاتی به عربده کشی و لجن پراکنی علیه مجاهدین خلق پرداخت که هربار بساط آن با اعتراض خانواده های شهدا جمع شد  شخصًا شاهد جزامی بودن رژیم و تک مزدورش در خیابانهای شهر بوده ام. مزدور وزارت اطلاعات، شایان، عین یک جزامی در گوشه ای از خیابان بساطش را پهن می کرد. بارها و بارها توسط  خانواده های سربدار وایرانیان  آزاده کاغذ پاره هایش جمع می شد. به تمام معنی می شد تف سربالا بر ریش و عمامه  خامنه ای در تهران. واقعیت این است که مزدوران جریان بدنام  موسوم به بنیاد هابیلیان آب در هاون می کوبند. عرض ناداشته  خود می برند و مضحکه  خاص و عام می شوند.