محمود خادمی – پنجمین حمله دد منشانه به کمپ های مجاهدین در عراق ؛ محکوم است

shahidدر طلیعه آغاز بکار دولتِ ” اعتدال و تدبیرِ ” شیخ حسن روحانی که وعده آزادی و امنیت به همه آحاد مردم ایران را داده بود ؛ بار دیگر و برای پنجمین بار ــ ظرف چند ساله اخیر ــ دستان آغشته بخون ولی فقیه از آستین نوری المالکی بیرون آمد و مجاهدینِ وفادار به سرنگونیِ استبداد دینی را ــ در حالیکه هیچ وسیله دفاعی در اختیار نداشتند ــ آماج گلوله های خمپاره و آتش باری مستقیم انواع سلاحهای نیروهای وابسته به نوری المالکی قرار داد .

بعد از یک محاصره بیرحمانه و ضد انسانیِ یکماهه و قطع آب و برق کمپ اشرف ؛ از ساعات اولیه روز یکشنبه 10 شهریور نیروهای مستقر در کمپ اشرف ؛ هدف حملات دد منشانه نیروهای وابسته به مالکی قرار گرفت و 52 تن از آنان شهید و دهها تن دیگر مجروح و ناپدید گردیدند . این عمل جنایتکارانه بر خلاف تعهدات چهارگانه قبلی میان دولت آمریکا ؛ سازمان ملل ؛ دولت عراق و ساکنان کمپ ــ که برای حفاظت و نگهداری اموال مجاهدین در اشرف مانده بودند ــ صورت گرفت .

روشن است که این کشتار وحشیانه که با هدف قتل عام همه مجاهدین مستقر در اشرف صورت گرفته بود با دستور و در خواست رژیم ایران ــ که با خطر قیام و شورش همگانی در کشور مواجه است ــ از دولت عراق صورت گرفته است و بهمین منظور روز شروع این عملیات قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای دادن رهنمود و هماهنگی عملیات ؛ به عراق رفته بود .

واقعیت این است ؛ رژیمی که در محاصره بحرانهای اقتصادی و سیاسی گرفتار آمده و خطر قیام و شورش مردم جان به لب رسیده خواب راحت را از چشمانش ربوده است ؛ منطقا” باید خطر تنها سازمان متشکل و نیرومندِ سرنگونی طلب را برای ادامه حیات ننگین خود ؛ جدی بگیرد. مگر همین چند وقت پیش نبود که آخوند حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد از قدرت و خطر مجاهدین ؛ برای بقاء رژیم ؛ ابراز وحشت کرده بود .

حیدر مصلحی : ما الان هم برای تعیین تکلیف کردن مجاهدین در عراق با امریکایی ها مجادله داریم ؛ این در حالی است که حتی سازمان ملل ( آقای کوبلر ) هم برای از بین بردن این گروهک ؛ با ما همگام میباشد .

بنابراین باید همگی ضمن افشا و محکوم کردن توطئه مشترک رژیم جمهوری اسلامی و دولت نوری المالکی برای قتل عام و نابودی مجاهدین ؛ از سازمان ملل و ارگانهای حقوق بشری بخواهیم برای جلوگیری از تکرار این جنایات ؛ تدابیر ضروری اتخاذ نمایند .

با ابراز تسلیت به سازمان مجاهدین خلق ؛ شورای ملی مقاومت و خانواده های محترم این شهدا ؛ در ورای درد و رنج ناشی از فقدان این سرمایه های ملی ــ برای آزادی کشور ــ ؛ به گواهی ترس و وحشت رژیم از این نیروی مصمم و متشکل و سازمان یافته ؛ سرنگونی این رژیم ضد بشری نزدیک است .

بنابراین باید شور و شوق رهائی ملی را در دل هایمان زنده نگه بداریم و مطمئن باشیم که خون پاک این شهیدان همچون خونهای بی شماری که توسط این رژیم طی این سالیان بر زمین ریخته شده است ؛ ضامن پیروزی قطعی مردم ایران است . و آن روز دیر نیست .