محکومیت حمله به ساکنین کمپ اشرف

holnakحمله به ساکنین کمپ اشرف برای لاپوشانی جنایتهای رژیم در سوریه انجام گرفته است   در یک اطلاعات جدید  و تازه معلوم شد که مواد سمی و شیمیایی که در سوریه در حومی دمشق بکار رفته است توسط سپاه پاسداران به کار رفته است و رژیم دست به  حمله علیه افراد سازمان مجاهدین خلق ایران  زده است تا افکار عمومی را طوری دیگر به جهتی وارونه سوق بدهد که نکند این سازمان جنایت سپاه پاسداران در سوریه که با گازهای سمی و شیمیایی در دمشق 1400 نفر را در یک ساعت قتلعام نمودند افشا کند.

ما حمله نیروهای عراقی وابسته به رژیم دیکتاتوری آخوندی به ساکنان کمپ اشرف که منجر به کشته شدن 52 نفر از پناهندگان سیاسی ایرانی شده است و تعدادی دیگر نیز مجروح شده اند  قویا محکوم میکنیم وخواهان دخالت فوری سازمانهای حقوق بشری و بشردوست هستیم  در سرتاسر جهان در باره این جنایت هولناکی که مزدوران ولایت فقیه در عراق علیه پناهندگان سیاسی  ایرانی ساکن کمپ اشرف انجام داده اند.

رژیم آخوندی در ترس و وحشت بر سر میبرد و هر لحظه این احتمال وجود دارد که همپیمان رژیم دیکتاتوری آخوندی رژیم خونخوار اسد مورد حمله قرار بگیرد سراسیمه از ترس سرنگونی خودش نیروهای اطلاعاتی و مزدوران را به عراق اعزام نموده است تا دست به قتلعام افراد سازمان مجاهدین خلق ایران بزنند تا شاید رژیم جنایتکار دیکتاتوری آخوندی برای چند ماه هی در خواب و خیال آسوده بر سر برد.

و این حمله وحشیانه و دور از اصول انسانی و قبیح بسا به فرمان ولایت فقیه انجام گرفته است و توسط مزدوران رژیم در عراق اجرا شده است انسان کشی و آدمکش شده کار روزانه نظام ولایت فقیه که هر روز چند نفری را در ایران دار میزنند و سازمانهای حقوق بشری نیز سکوت اختیار نموده اند و فقط نظاره گر هستند.

در چند روز پیش فرمانده تیم تروریستی سپاه پاسداران قاسم سلیمانی به سراحت گفته بود هر کسی از خط قرمز ایشان و نظام ولایت عبور کند سزایش مرگ است این سرکرده تروریستی بی خودی چنین حرفهای را نمیزند.

حمله نیروهای نوری المالکی وابسته به رژیم دیکتاتوری آخوندی به ساکنین کمپ اشرف به دستور مستقیم ولی فقیه انجام گرفته است و این حمله برای وارونه نمودن افکار عمومی که نکند جامعه جهانی در این رابطه شک بکنند که گازهای سمی و شیمیائی که در سوریه علیه مردم سوریه به کار رفته است توسط سپاه پاسداران به کار رفته است و این نوع ماده تنها در اختیار ایران قرار دارد.

و حمله به کمپ اشرف و کشتار اعضایی سازمان مجاهدین خلق ایران به این دلیل صورت گرفته است که نکند این سازمان اطلاعات مربوط به آنچه در سوریه توسط سپاه پاسداران علیه مردم سوریه انجام گرفته است افشا بشودو افکار عمومی را در این رابطه مشغول چیزی دیگری بشودو در این رابطه که سازمان مجاهدین خلق ایران توانهایی خیلی بالای دارد در افشایی جنایتهای رژیم دیکتاتوری آدمکش آخوندی و رژیم بی دلیل به پناهندگان سیاسی کمپ اشرف حمله نکرده است و خودش میداند که سرنگونی رژیم در آن نقطه قرار گرفته است   تنها گروه هی که میتواند رژیم را سرنگون کند  سازمان و توانش نیز دارد اما شرایط منطقه ای و جیوپولتیکی منطقه ای  فعلا شرایط را به نفع رژیم قرار گرفته است و خیلی از دولتهای غربی به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی به رژیم ولایت فقیه کمک میکنند.

انسانکشی تحت هر عنوانی که باشد محکوم است و هر انسانی با هر عقیده و مرامی که داشته باشد حق زیستن دارد و هیچ احدی این حق را ندارد کسی دیگر را بکشد به این خاطر که مرامش با دیگری فرق نموده است.

34 سال جهل خرافات و جنایت در ایران توسط آخوندهای خرافاتی و کینه توز 34 سال تجاوز و شکنجه و جنایت دیگر بس است.

با سپاس فراوان  ساموئیل کرماشانی