محکومیت قتل عام وحشیانه ساکنین اشرف توسط ۲ زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج


زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیز
بیانیه زندانیان سیاسی محمد بنا زاده امیرخیزی و افشین بایمانی در محکومیت قتل عام وحشیانه ساکنین اشرف بدستور علی خامنه ای و طراحی سپاه تروریستی قدس و اجرای آن توسط ارتش مالکی و تقاضای تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی برای روشن شدن ابعاد این جنایت جهت اطلاع افکار عمومی و انتشار در رسانه های در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار گرفته است. متن پیام به قرار زیر می باشد:

پس از شروع به کار, آن منادی دروغین گفتگوی تمدنها که با ۷۷ موشک اشرف را هدف قرار داد ، اینک قتل عام مظلومانه دست بسته ۵۲ شهید زن و مرد مجاهد در بدو شروع کاردولت آخوندی روحانی با شعار فریبکارانه اعتدال و تدبیر گواه این است که افعی هرگز کبوتر نمی زاید.

ترتیب دهندگان قتل عام شهر اشرف که روی جلادان صحرای کربلا را سفید کردند خودشان را در پس پرده دکان دین پنهان کرده اند .

قتل عام ساکنین اشرف در بیست و پنجمین سالگرد قتل عام سال ۶۷ جهانیان را بار دیگر در بهت فرو برده که بأی ذنب قتلت ؟ دقیقا این قتل عام رونوشتی از جنایتهای بیشماری است که در این سالهای حکومت منحوس آخوندی بر ملت ایران رفته و در دهه شصت سیاه ترین روزهای رژیم را به یاد می آورد .

زمانی که اشرف زنان مجاهد نوشت که دنیا خبردار نشد که بر ملت ما چه گذشته و حالا نوبت خود اشرف رسیده که دستهای آلوده به خون و جنایت ، برای چندمین بار جنایتی وحشیانه حاکی از کینه ای کور را رقم بزنند که زنان و مردان بی دفاع مجاهد را با دستان بسته به رگبار ببندند تا عقده دلشان را خالی کنند. ولی این حقیقت را باید بدانند تا یک مجاهد باقی است ،خواب را بر اربابان ظلم و فساد ولی فقیه آشفته خواهد کرد و کابوس پریشان خواهند دید.

لذا ما زندانیان سیاسی فوق الذکر خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی هستیم تا به این جنایت فجیع رسیدگی نماید و نتیجه آن را در اختیار عموم قرار دهد. پذیرفتن فریبهای مالکی تحت عنوان تشکیل کمیته تحقیق همانند این است که بشار اسد کمتیه تحقیق در مورد بمباران شیمیایی خودش تشکیل دهد.

یوم تبلی السرائر

زندانی سیاسی افشین بایمانی

زندانی سیاسی محمد امیرخیزی

شهریور ۱۳۹۲