محکوم شدن تروریست عضو نیروی قدس به 25 سال زندان

4568900321465دادگاه فدرال منهتن  یک تبعه ایرانی را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. او به توطئه چینی برای استخدام افرادی از یک کارتل مکزیکی مواد مخدر جهت کشتن سفیر عربستان سعودی در آمریکا متهم بود.

منصورارباب سیر در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ درفرودگاه بین المللی کندی دستگیر شد و سرانجام به نقش خود درتوطئه اعتراف کرد

نیویورک تایمز در گزارشی می گوید هنگام دستگیری ارباب سیر، اریک هولدر دادستان کل آمریکا گفت نیروی قدس سپاه پاسداران آخوندی، توطئه را هدایت و تصویب کرده بودند.

به گفته مقامات دولت آمریکا، براساس طرح قراربود ارباب سیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به یک عضو کارتل مواد مخدر بپردازد تا بمبی را دررستورانی درواشتگتن ، درحالی که عبدالجبیر سفیرعربستان درآن غذا می خورد، کاربگذارد.

رابط ارباب سیر با کارتل مکزیکی یک خبرچین اداره مبارزه با مواد مخدر بود که بی درنگ مقامات آمریکایی را آگاه ساخت.

گزارش نیویورک تایمز به نقل ازمقامات قضایی وپلیس حاکی است ارباب سیربه نقش خود درتوطئه اعتراف کرد و اطلاعات پرارزشی درباره نقش رژیم ایران درپشتیبانی ازطرح ارائه داد.

به گفته مقامات، ارباب سیرادعا کرد عمو زاده اش، غلام شکوری که عضو نیروی قدس بود، او را برای اجرای توطئه استخدام کرد.