مخالفت ایران با از سرگیری مذاکرات اسرائیل و فلسطین

ایرن مخالفت خود با از سرگیری مذاکرات صلح میان اسراویل و حکومت خوئدگردان فلسطین ابراز داشت. جان کری وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه اعلام داشت که فلسطینیها و اسرائیل برای از سر گیری مذاکرات صلح به توافق رسیده اند.

بنا بر گزارش ایسنا عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ اخوندی ،امروز در م مخالفت این کشور را با ازسرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان اعلام کرد و افزود که اسرائیل هرگز حاضر به خروج از سرزمین های اشغالی نخواهد بود.

عباس عراقچی در ادامۀ این استدلال افزود که اسرائیل ماهیتاً بر جنگ طلبی و اشغالگری بنا شده و در نتیجه قابلیت انجام مذاکرات صلح را ندارد و مدعی شد که در طرح ازسرگیری گفتگوها میان اسرائیل و فلسطین مسئلۀ موقعیت حقوقی بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن شان مسکوت مانده است. او همچنین گفت که تجارب گذشته نشان می دهد که اسرائیل حاضر نیست که بهای صلح را بپردازد. عباس عراقچی در سخنانش با تکرار موضع رسمی جمهوری اسلامی خواستار انحلال دولت اسرائیل شد.

در همین حال محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین اعلام داشته تا زمانی که اسرائیل پروژه ساختن مسکنها را متوقف نکند و زندانیان فلسزینی ازاد نشوند با اسرائیل بر سر میز مذاکره نخواهد نشست.

اسرائیل با ازادی زندانیان فلسطینی موافقت کرده است اما نتانیهو گفته است که پروپزه ساخت مسکن یهودی نشین را متوقف نحواهد کرد.

ایران با طرح ایجاد دو کشور فلسطینی و اسرائیل برای حل مشکل خاورمیانه مخالف است.