مخالفت تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس اخوندی، منجر به جلسه غیر علنی شد!!!!

هنوز یکسال از روی کار امدن رئیسی جلاد و دولت جوان و مورد درخواست خامنه ای درمانده نگذشته است که نمایندگان مجلس اخوندی در صحن مجلس ارتجاع به. وی اعتراض میکنند. همدست جنایتکار وی، قالیباف دزد در عرض این یکسال مرتبا با دروغ ها و وعده وعیدها و حرفهای خامنه ای پس مانده اخوندهای مجلس فرمایشی را کنترل کرده است. اما. گویا که همان وحوش خامنه ای هم دیگر قابل کنترل نیستند و. جلسه امروز مجلس ارتجاع به درگیریهایی منجر شد که قالیباف انرا غیرعلنی اعلام کرد.

در همین رابطه تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع که نعلین رئیسی را لیس میزدند، هنوز یک سال نشده بر علیه. او در صحن مجلس ارتجاع موضع میگیرند و این در حالی است که دایناسورهای خامنه ای در سیرک جمعه اعلام کردند که باید فقط از رئیسی جلاد اطاعت کنیم و این حرف خامنه ای است.

به گفته غلامرضا نوری، یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع: “احساس من این است که غیرعلنی شدن جلسه روز گذشته مجلس به این خاطر بود که افراد جدیدی به منتقدان دولت اضافه شدند. این‌ها کسانی هستند که از طرفداران شدید دولت بودند، برای دعوت به کاندیداتوری رئیسی امضاء جمع می‌کردند. “

وی گفت: همانطور که در بخش علنی جلسه مشاهده کردید تعدادی از نمایندگان به این مساله انتقاد داشتند و معتقد بودند که جلسه صبح می‌توانست علنی باشد تا مردم در جریان تلاش‌ها و نگرانی‌های نمایندگان در خصوص موضوع مهم معیشت قرار گیرند.

نوری ادامه داد: خیلی موضوعات و مباحث طرح شده در این جلسه هم آنچنان محرمانه یا درخور جلسه غیرعلنی نبود، مباحث عمدتا اشکالاتی بود که اکنون در سیستم اجرایی کشور وجود دارد و انتقاداتی بود که از سوی نمایندگان دولت به عملکرد مسئولان اجرایی وارد می‌شد.

وی افزود: یک سری از افرادی که من تاکنون ندیده بودم از دولت انتقاد کنند، اکنون منتقد شد‌ه‌اند، در آستانه یکسالگی دولت هستیم، شاهد تغییر در فضای مجلس هستیم، انتقادات خیلی شدید شده است و طیف منتقدان وسیع شده است. ایلنا