مخالفت رسمی و مجدد دولت عراق با تأمين الزامات حداقل امنيتی در ليبرتی به هزينه ساكنان

camp-liberty5ليبرتي – شماره 44

دولت عراق بار ديگر، به طور رسمي با تأمين الزامات حداقل امنيتي در ليبرتي به هزينه ساكنان مخالفت كرد.

فراخوان به آمريكا و ملل متحد به بازگرداندن فوري ساكنان به اشرف به عنوان تنها راه تأمين امنيت.

روز سه شنبه 21خرداد، چهار ماه پس از موشكباران 21بهمن91، نماينده دولت عراق، در ملاقات مديريت كمپ كه با پنج هفته تأخير برگزار شد، بار ديگر به طور رسمي مخالفت دولتش را با تأمين الزامات حفاظتي ليبرتي اعلام كرد و به‌خصوص تصريح نمود كه با ورود هيچ تي والي و با انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي به ليبرتي موافقت نشده است. علاوه بر اين او به نمايندگان ساكنان اطلاع داد ادامه انتقال500سنگر كوچكي كه دولت عراق از روز حمله موشكي به ليبرتي با آن موافقت كرده بود، منتفي شده است. تنها نيمي از اين سنگرها در ماههاي گذشته به هزينه خود ساكنان وارد ليبرتي شده است.

الزامهاي حداقلي كه ساكنان و نمايندگانشان از روز 21بهمن تاكنون در صدها نامه، ملاقات و اطلاعيه به اطلاع آمريكا، ملل متحد و دولت عراق رسانده و هزينه آن را نيز تقبل كرده اند، عبارتند از :
• بازگرداندن 17500 تي وال حفاظ بنگالها
• انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي ساكنان از اشرف به ليبرتي
• انتقال تجهيزات مبرم پزشكي ساكنان از اشرف به ليبرتي
• افزودن مساحت كمپ براي پايين آوردن ضريب آسيب پذيري
• اجازه سازندگي در ليبرتي

پيش از اين در 27 فروردين92 نماينده دولت عراق با حضور نمايندگان كميسارياي عالي پناهندگان و معاون يونامي با انتقال تي وال هاي بزرگ و ادامه انتقال سنگرهاي كوچك موافقت كرده بود.

ماه گذشته و پس از بازديد 18ارديبهشت يك هيأت از افسران يونامي و نمايندگان دولت عراق از نقاط تجمع در ليبرتي مانند سالنهاي غذاخوري و مسجد، به نمايندگان ساكنان اطلاع دادند كه تنها با ورود 2600تي وال براي حفاظ نقاط تجمع موافقت شده است. اكنون دولت عراق توافقات خود را نيز زير پاگذاشته است.

مارتين كوبلر كه به‌خوبي از بي اعتنايي دولت عراق به حداقلهاي امنيتي مطلع است، دست كم در 11نامه به نماينده ساكنان بعد از حمله موشكي و در سخنرانهايش در شوراي امنيت و پارلمان اروپا با دروغگويي خيره‌كننده يي، از تلاشهاي خود براي تأمين امنيت ليبرتي و پيشرفتهاي به دست آمده و حسن نيت عراق در اين رابطه دم مي‌زد. او در روز 4مارس به نماينده ساكنان نوشت: «ما به طور كامل خواستهاي شما را براي بهتر كردن امنيت در كمپ ليبرتي در بالاترين سطوح حمايت مي كنيم».

و در 15مارس مجددا نوشت: «ما به حمايت كامل از درخواستهاي امنيتي شما در قبال دولت عراق ادامه مي‌دهيم. من شنيده ام كه در حين هفته گذشته پيشرفتهايي بوده اند. ما در هفته آتي به دنبال كردن اين موضوع ادامه خواهيم داد».

معاون كوبلر روز 11 آوريل نوشت: «كار روي بهبود امنيت در كمپ ليبرتي كه از نزديك توسط مانيتورهاي ما دنبال مي شود در حال پيشرفت است».

روز 13 آوريل كوبلر نوشت: «من آخرین آمار در مورد تي وال هاي بزرگ، تي وال هاي كوچك، ، پناهگاه، كيسه شن، تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) و تجهیزات اضطراری در درمانگاه را در مقابلم دارم». او با تردستي چنين القا مي‌كند كه بخشي از درخواستهاي مبرم امنيتي ساكنان بر آورده شده است.

اقدامات خصمانه دولت عراق و مخالفت با الزامات حداقل امنيتي ليبرتي به خوبي نشان مي‌دهد كه اين دولت نه تنها قصد ندارد مشكل حفاظت ساكنان ليبرتي را حل و فصل نمايد بلكه مي‌خواهد تلفات وارده بر آنها در حملات بعدي هر چه بيشتر باشد.

با توجه به فقدان حداقلهاي امنيتي در ليبرتي و اينكه مساحت ليبرتي 70بار كمتر از اشرف است و هيچ ساختماني در آن نيست و با در نظر گرفتن اينكه پروژه انتقال به كشور ثالث شكست خورده و 16ماه پس از انتقال ساكنان به ليبرتي، فقط 1.5درصد آنها به خارج از عراق منتقل شده اند، تنها راه تأمين حداقل براي ساكنان بيدفاع ليبرتي، بازگشت بلادرنگ آنان به اشرف و انتقال تدريجي آنها از اشرف به خارج از عراق است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
22خرداد1392 (12 ژوئن 2013)