مدفون شدن گروهی از آتش نشانان و مامورین فضای سبز در سایت دفن زباله‌ شیراز

441137به دلیل رانش زباله ها،  گروهی از آتش نشانان و مامورین فضای سبز شهرداری که مشغول خاموش کردن آتش بودند، به حفره ای به عمق سی متر سقوط کرده و کوهی از زباله به روی آنها ریزش کرده است.

شهرداری شیراز اعلام کرد از ۱۱ نفری که زیر آوار زباله در سایت دفع زباله‌  برمشور مدفون شده بودند، چهار نفر نجات یافته و تلاش‌ها برای خارج کردن هفت نفر دیگر ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز نیز گفت: “به دلیل حجم بسیار بالای زباله تاکنون تعدد دستگاه های امدادرسان نیز نتوانسته باعث پیدا شدن مفقودین شود.”

وی یادآور شد: “دو نفر مامور آتش نشانی، دو نفر مهندس فضای سبز و دو نفر از افراد خدمات شهری همچنان زیر کوه زباله ها هستند.”

وی تاکید کرد: “مهمترین مشکل حجم بسیار زیاد زباله است و وجود شیرابه در زیر این زباله مشکلات را بیشتر کرده است.”

بر اساس گفته‌ کارشناسی که در محل حادثه حضور دارند پیش بینی می شود افراد گرفتار شده، زیر چهل هزار تن زباله دفن شده باشند.