مدیر کل محیط زیست اذربایجان غربی: بدلیل خشک شدن دریاچه ارومیه، پلنگ وشغال به جزایر وارد شده اند

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: بر اثر خشک شدن دریاچه ارومیه جزایر این دریاچه به خشکی متصل شدند. 

سعید شهند بیان کرد: خشکی دریاچه ارومیه بر تعداد پرندگان مهاجر تاثیر گذار بوده بطوریکه تعداد آنها نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است.

وی ادامه داد: انواع قوچ میش ارمنی و ۲۸ راس گوزن زرد ایرانی در جزایر دریاچه زندگی میکنند همچنین اتصال جزایر به خشکی بر اثر خشک شدن دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال نیز به جزایر شده است. ایلنا