مذاکره کننده برجامی رژیم بمنظور التماس برجامی به نروژ سفر کرد

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و‌ مذاکره کننده برجامی رژیم در پی قطع امید از کمک اروپا و امریکا و عربستان سعودی و کشورهای عربی شانس خود را در سفر به نروژ امتحان میکند.

باقری در توئیتی در این باره نوشت: در ادامه رایزنی‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، امروز عازم اسلو شدم. گفت‌وگوهای جدی و سازنده پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار این سفر است.

وی افزود: در کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی از جمله لغو تحریم‌های غیرقانونی، توسعه روابط رژیم ایران و نروژ نیز مورد تاکید ماست.خبرفوری