مراسم بزرگداشت شهدای فروغ اشرف در یوتبوری، سوئد

دیروز، شنبه ۲۴ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده وهوادران مقاومت در یکی اکسیون در بزرگذاشت سالروز فروغ اشرف در میدان شاه، kungsports Platsen، در مرکز شهر شرکت کردند.

شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها وپرچم های ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، با سر دادن شعارهایی از اشرفیان قهرمان حمایت کرده و با آنها تجدید پیمان کردند. در محل اکسیون یک نماد زیبای شهدای مجاهد فروغ اشرف را در محل برپا شده بود

در پایان مراسم یاران مقاومت با گل گزاری نماد شهدای مجاهد به آنها ادای احترام کردند.

این آکسیون از طرف شهروندان یوتوبوری مورد اسقبال و حمایت قرار گرفت.

g1 g2 g3