مراسم بزرگداشت غلامرضا خسروی با حضور دکتر محمد ملکی

yadbodمراسم  بزرگداشت یادبود شهید خسروی با حضور دکترملکی وجمعی از فعالین سیاسی و زندانیان سابق سیاسی درخانه پدری شهید خسروی در نجف آباد برگزار شد.

درابتدای این مراسم دکتر محمد ملکی، فعال با سابقه ملی- مذهبی و اولین رئیس دانشگاه تهران، به ذکر سجایای شهید خسروی و تشریح وضعیت سیاسی کنونی کشور پرداخت وسپس هر یک از همبندان شهید خسروی به ایراد سخنانی کوتاه پرداخته و هریک به بیان ویژگیهای شخصیت وی پرداختند.

در پایان مراسم اشعار وترانه ها وسرودهای مورد علاقه شهید خسروی به صورت جمعی مورد همخوانی حاضران قرار گرفت.