مردم ایران با تحریم گسترده انتخابات مجلس، رژیم را نفی می کنند

مردم ایران روز گذشته انتخابات ساختگی مجلس ومجلس خبرگان رهبری رابه طورکامل تحریم کردند.

 پیش از انتخابات ساختگی روزجمعه، واحدهای مقاومت مرتبط با ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک،

 شورای ملی مقاومت ایران، کمپین گسترده ای را در سراسر کشور به راه انداختند وخواستار تحریم شدند. آنها در حمایت از خیزش مردمی در کشور با پیام «زمان انتخابات نیست، زمان انقلاب است» کمپین را رهبری کردند.

مبارزات گسترده واحدهای مقاومت علیه انتخابات ساختگی رژیم در سراسر کشور

ویدئوهای آنها شعبه های رای گیری خالی در تهران وچند شهر بزرگ دیگررا نشان می دهد. بر اساس اطلاعات ارائه شده به اتحادانجمن هابرای ایران آزاد، مشارکت رای دهندگان در تهران بسیار کمتر از سال ۲۰۲۰ توصیف شده است.

شورای ملی مقاومت ایران دیروز دربیانیه‌ای نوشت: گزارش‌ها از ۲۱۵ شهر از ۳۱ استان ایران حاکی از تحریم‌های گسترده درمقیاسی بی‌سابقه است.

”مشارکت واقعی در انتخابات رژیم ۸،۲ درصد است که معادل پنج میلیون نفر است”. این را شبکه اجتماعی مجاهدین خلق ایران، گروه اصلی اپوزیسیون در شورای ملی مقاومت، در بیانیه‌ای روز شنبه فاش کرد.

حتی روزنامه‌نگاران خارجی که مجوز پوشش خبری انتخابات ساختگی روز جمعه را دریافت کرده‌اند، از تحریم مردمی گزارش می‌دهند. رژیم معمولاً روزنامه‌نگاران خارجی را با اتوبوس به مراکز رای‌گیری می‌فرستد، جایی که انتظار دارد یا صف‌های طولانی ایجاد کرده است تا ظاهراً حضور گسترده‌ای داشته باشد.

مسعود کیانی، نماینده اتحادیه اروپا ازاتحاد انجمنها برای یک ایران آزاد می گوید:

”شعبه های رای گیری در سراسر کشور خالی بود. این تحریم سراسری مجدداً تأیید می کند که مردم ایران استبداد مذهبی روحانیت را به طور کامل رد می کنند. جهان اکنون می تواند ببیند که آنها برای یک جمهوری دموکراتیک و سکولار تلاش می کنند و می جنگند.”

رهبر اپوزیسیون ایران: رژیم پس از نه قاطعانه مردم ضعیف تر شد

مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، روزجمعه در بیانیه ای به مردم ایران تبریک گفت. او همچنین ازعزم واراده آنها برای تحریم رژیم و انتخابات تقلبی آن تمجید کرد.

او تحریم گسترده روز جمعه را “نه ای قاطع” به دیکتاتوری و صدای مردم ایران برای سرنگونی استبداد روحانیت توصیف کرد که قدرت راغصب کرده و حق حاکمیت مردم را نقض کرده است.

شکی نیست که خامنه ای واستبداد روحانیت بعد ازاین انتخابات ساختگی دروضعیت ضعیف تری قراردارند. مریم رجوی گفت: پایان رژیم اکنون نزدیک‌تر است.

”در چنین شرایطی، تقلب در انتخابات نه پایدار است و نه مؤثر. این فقط باعث شرمساری بیشترخواهد شد و توهین دیگری به مردم است. «نه» قاطع مردم ایران نشان ازقیام هایی است که امروزدرسراسر کشور طنین انداز شده و سرنگونی فاشیسم دینی را بشارت می دهد.”

تلاش مذبوحانه برای افزایش میزان مشارکت

رژیم در تلاشی مذبوحانه برای اعلام حضور گسترده مردم مهلت را چند ساعت تمدید کرد. همچنین اعضای سپاه پاسداران، شبه‌نظامیان بسیج و سایر نیروهای امنیتی را بسیج کرد و با اتوبوس به مراکز رأی‌گیری، عمدتاً در تهران، فرستاد.

رژیم همچنین هنگام رای دادن الزام به مدارک شناسایی را حذف کرد ورای دهندگان نیز باید خود را با شناسنامه بدون تصویر شناسایی می کردند.همچنین گزارش هایی مبنی برداد وستد آرا درچندین نقطه از کشور وجود دارد. طبق گزارش ها، جناح های مختلف رژیم با قیمتی بین ۵ تا ۲۵ میلیون ریال (حدود ۱۲۰۰ تا ۶۲۰۰ کرون سوئد) رای خرید و فروش می کنند.

رژیم تمام تلاش خود را می کند تا تحریم گسترده مردم در انتخابات ساختگی روز جمعه را پنهان کند و ازحضور گسترده مردم خبر دهد.

واقعیتها :

همه انتخابات در ایران در حقیقت انتخاباتی ساختگی است زیرا فقط نامزدهای وفادار به حاکمیت روحانیت و رد مقام معظم رهبری، قدرت مطلق خامنه ای، مجاز به شرکت هستند. شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط مقام معظم رهبری انتخاب می شوند، همه نامزدها را بررسی و تایید می کند.

شورای نگهبان بسیاری از کاندیداهای وفادار به نظام را در آستانه انتخابات امسال رد صلاحیت کرد، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهور سابق رژیم که اجازه حضور در انتخابات شورای خبرگان را نداشت.

انتخابات ساختگی روز جمعه برای مجلس و شورای خبرگان به عنوان تلاشی از سوی خامنه ای برای تحکیم بیشتر قدرت خود تلقی می شود، زیرا استبداد روحانیت با نارضایتی فزاینده مردم و ادامه شورش به چالش کشیده شده است.