مردم عراق فریاد میزنند، بغداد ازاد ازاد، ایران اخراج اخراج

در حالیکه در تظاهرات مردم عراق در خیابانها، انها خواهان اخراج رژیم ایران تحت نام “چهارچوب هماهنگی. ” هستند امروز سرکرده سپاه ادمکش قدس وارد عراق شد و مطمئنا انفجارها و کشتار را به راه خواهد انداخت.

داسدار ادم کش اسماعیل قاآنی در سفر به بغداد با مسئولان عراقی و روسای احزاب و جریان های سیاسی عراق دیدار می کند. تا شاید بتواند خواسته رژیم ایران را در عراق پیاده کندو

به نظر میرسد که مزدوران اجاره ای در عراق نظیر نوری المالکی و غیره کارایی خود را از دست داده اند/

العالم