مالکی از نیروهای سپاه پاسداران و بدر برای سرکوب خونین مردم مظلوم عراق استفاده می کند

در پی شکستهای گسترده ارتش تحت امر دولت نوری مالکی در نبردهای گسترده مسلحانه با مردم استان الانبار در عراق، دولت مزدور نوری مالکی مدتی است که از “سپاه قدس جمهوری اسلامی” و “سپاه بدر” برای سرکوب خونین مردم بپاخواسته عراق در این استان استفاده می کند.

نبردهای مسلحانه عشایر عراقی با نیروهای تحت امر مالکی در شهرهای فلوجه و الرمادی در اواخر سال 2013 آغاز گشته و به سرعت تمامی استان الانبار را در بر گرفت.

از یک سال پیش از آغاز درگیری های مسلحانه میان مردم و سرکوبگران مالکی، تظاهراتهای گسترده ای بر علیه دولت مالکی در شهرهای مختلف عراق شکل گرفت. تظاهر کنندگان در این تظاهراتها – که در نهایت به تظاهراتهای میلیونی در شهر های مخلتف عراق تبدیل شده بود – خواستار کنار گیری مالکی از قدرت بودند.

از آغاز سال 2014، دست کم ٤هزار و ٦٠٠ نفر در جریان درگیری‌های خونین در عراق جان خود را از دست دادند.