مرگ مشکوک يک جوان زنداني در زندان زاهدان روز قبل از آزادي

بنا بر گزارشات رسیده از سوی فعالان حقوق بشر از ایران، روز دوشنبه 3تيرماه، جوان 23 ساله زندانی روز قبل از آزاديش به طرز مشكوكي در بند1 زندان زاهدان جان سپرد. رژيم آخوندي براي پنهان نگهداشتن خبر اين قتل، ارتباطهاي كليه زندانيان اين بند را به مدت پنج روز قطع كرد.

عليرضا شه بخش در سن 16سالگي به اتهام قتل فرزند يكي از فرماندهان سپاه به نام عبدالمجيد نودي زهي، بازداشت شد. بعد از هفت سال تحمل حبس، به دنبال اثبات بيگناهي قرار بود روز سه شنبه 4تيرماه آزاد شود.

عبدالمجيد نودي زهي، به خاطر جنايتهايش و نقش مستقيمش در  اعدام و ترور هموطنان بلوچ مورد نفرت اهالي منطقه قرار دارد.

پس از قتل مشکوک این جوان زندانی تمامی ارتباطات زندانیان این بند با خانواده هایشان به مدت ۵ روز قطع شده بود.