مرگ کارگر برقکار و یک مقنی

سقوط از تیر چراغ برق جان کارگری را گرفت

دو كارگر زحمتکش اداره برق تهران بر اثر سقوط یک اصله پایه برق مصدوم شدند که در جریان این حادثه یکی از کارگران جان خود را از دست داد.

ظهر روز گذشته (یکشنبه) دو کارگر اداره برق در خیابان سلمان فارسی تهران که بر روی تیر برق مشغول کار بودند به زمین سقوط کرده و یکی از آنان که به شدت آسیب دیده بود جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، کارگر دیگر که از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب دیدگی شدید شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط امدادگران اورژانس تهران به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شد.

مرگ مقنی 50 ساله در عمق 7 متری چاه

یك كارگر مقنی در عمق چاهی7 متری واقع در جاده قدیم قم، مقابل شرکت نفت بهران، بر اثر بی‌هوشی جان خود را از دست داد.

صبح امروز کارگر 50 ساله ای به منظورحفر چاه در عمق هفت متری زمین در حال کار بود، ناگهان بر اثر عواملی که هنوز مشخص نشده است بی هوش شد.

بر اساس این گزارش، مرگ این کارگر كه توسط گروه‌های امداد و نجات به بیرون از چاه انتقال یافته بود، بعد از گذشت 40 دقیقه توسط عوامل اورژانس تایید شد.