مریم رجوی از آمریکا و ملل متحد خواستار بازگرداندن ساکنان لیبرتی به اشرف شد

 

shora

حمله سوم موشکی – شماره ۷

 مریم رجوی از آمریکا و ملل متحد خواستار بازگرداندن ساکنان لیبرتی به اشرف شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حمله موشکی امروز به لیبرتی را، که به شهادت دو تن از مجاهدان و مجروح شدن ۵۰تن دیگر منجر شد واکنش زبونانة خامنهای در قبال بحران سرنگونی و تحریم نمایش انتخابات توصیف کرد. وی افزود: شعبده انتخابات با هر نتیجهیی آخوندها را وارد فاز جدیدی از شکنندگی و تزلزل میکند. از این رو خامنهای با حمله جنایتکارانه امروز قصد دارد بحران رژیمش را از نظرها پنهان کند و با ایجاد رعب و وحشت از قیام مردم جلوگیری  کند.

خانم رجوی تأکید کرد این حمله رویکرد غیر مسئولانه ملل متحد و دولت آمریکا را نیز برملا میکند که چهار ماه است در قبال خطر مبرم ناامنی لیبرتی سکوت و انفعال در پیش گرفتهاند. از چهار ماه پیش نماینده ملل متحد در عراق نه اقدامی برای باز کردن درهای لیبرتی و انتقال مجاهدین به اشرف انجام داد، نه کمترین تلاشی برای تأمین حداقل الزامهای امنیتی در لیبرتی به عمل آورده است.

خواست خانواده شهیدان و مجروحان و جامعه ایرانیان و مقاومت ایران اینست که مارتین کوبلر به خاطر فرستادن ساکنان اشرف به زندان لببرتی و اقدامات مجرمانه اش تحت پیگرد قضایی و در برابر عدالت و قانون قرار گیرد.

خانم رجوی بعدازظهر روز شنبه، به دنبال سومین حمله مرگبار به ساکنان لیبرتی، در نامههایی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا و دبیر کل و کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد خواستار اقدام فوری ملل متحد و دولت آمریکا جهت بازگشت مجاهدین از لیبرتی به اشرف شد تا از امنیت بیشتری برخوردار باشند. وی بر این واقعیت تأکید کرد که «رژیم ایران و حکومت عراق قتل عام پناهندگان و پناهجویان بی دفاع را در دستور دارند»،

 دبیرخانه  شورای ملی مقاومت ایران

۲۵خرداد۱۳۹۲ (۱۵ژوین۲۰۱۳)