مریم رجوی: هشدار رئیس جمهور فرانسه علیه هرگونه معامله بر سر برنامه اتمی رژیم

shora

مریم رجوی: هشدار رئیس جمهور فرانسه علیه هرگونه معامله بر سر برنامه اتمی رژیم باید راهنمای عمل جامعه جهانی قرار گیرد

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از اظهارات آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه در روز ۱۲خرداد (۲ژوئن) که معامله جامعه بینالمللی با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی را یک خط قرمز برای پاریس اعلام کرد، استقبال نمود.

آقای اولاند تأکید کرد  «رژیم ایران نباید بتواند جامعه بین الملل را به معامله یی بکشاند که به آن امکان دهد  با دادن امتیازاتی در مورد سوریه، بمب اتمی را به دست آورد».

خانم رجوی این اظهارات را یک موضع هشیارانه و مسئولانه توصیف کرد که فرانسه را در کنار مردم ایران و همه ملتهای خاورمیانه قرار میدهد که با جنگ افروزی این رژیم، هدف قرار گرفتهاند.

وی تأکید کرد: اتخاذ یک موضع قاطع یکپارچه از سوی جامعه جهانی علیه دستیابی آخوندها به بمب اتمی، امروز بیش از همیشه اهمیت یافته است. به خصوص که رژیم ولایت فقیه در اولین مراحل نمایش انتخاباتی خود به یک جراحی بزرگ در درون رژیم (حذف رفسنجانی) دست زده است. اقدامی که آن روی سکه تشدید فعالیتها برای ساختن بمب اتمی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳خرداد۱۳۹۲ (۳ژوئن۲۰۱۳)