مزدوران عراقی رژیم به نام النجبا، انجام عملیات تروریستی در کردستان عراق را اعلام کرد

مزدوران عراقی رژیم ایران به نام انجبا به رهبری “شیخ اکرم الکعبی” پیرو دستورات رژیم ایران و ولی فقیه مسلمین درمانده، امروز اعلام کرد که کردستان عراق به رهبری “مسعود بارزانی” محلی برای پایگاههای امریکا و اسرائیل شده است و از این پس مورد حملات تروریستی ما قرار خواهد گرفت.

مزدوران نیابتی با چاپ کاریکاتوری از مسعود بارزانی عقده های خود را از تنفر و عقب راندن رژیم در این منطقه نشان دادند و اعلام کردند که این منطقه از اهداف مشروعی برای حملات تروریستی ما است.

در گذشته اقلیم کردستان و شخص «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در ۲۸ مارس گذشته (۸ فروردین ۱۴۰۱) در تماس تلفنی با «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نسبت به تهدیدات تروریستی این گروه در کردستان عراق هشدار داده بود.

مزدوران عراقی برای دریافت حقوقهای خود ناگزیر عملیات تروریستی خود را در عراق افزایش بدهند. صابرین نیوز