فیلم – مستندی از کارتن خوابی در شهر تهران

گسترش پدیده کارتن خوابی در ایران به دلیل  رشد بیکاری، بروز مشکلات اقتصادی، افزایش مهاجرت، افزایش تعداد معتادان و… تحت حکومت اخوندها است. به گفته تهیه کننده مستند در تهران 16 هزار کارتن خواب دارد. این آمار حکومتی در حالی است که آمار غیر حکومتی چندین برابر این آمار است.
با این حال نظام ضد ایرانی ولایت فقیه شبانه تنها مسئله کمتر از 150 نفر از این قشر بشدت آسیب دیده جامعه را حل کرده و به آنها جای گرم برای خواب و غذا می دهد.