مستند ازرادیو سوئد P1

مآموران یک هسته تروریستی خفته 

چندین سال است که این زوج استکهلمی زندگی به ظاهر عادی دارند.اما آنها حالا یک مآموریت دارند: برنامه ریزی چندین قتل درسوئد. به نظر می رسد این زوج ماموران ایرانی باشند.درلینک زیر به زبان سوئدی گوش کنید!

https://sverigesradio.se/avsnitt/agenterna-en-sovande-terrorcell-del-1-4