مسدود شدن دارایی ایرانی‌ها در کویت

640x392_180203بانک مرکزی کویت دستور مسدود شدن حساب‌ها و دارایی‌های ویژه ایرانیان را در بانک‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تجاری این کشور صادر کرد.

نامه به نقل از الانباء کویت نوشت؛ بانک مرکزی کویت در روز دوشنبه به تمامی بانک‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تجاری این کشور دستور داد تا برخی از حساب‌ها و دارایی‌های ویژه برخی از شهروندان و نهادهای ایرانی را به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور مسدود کنند.

بانک مرکزی کویت با استناد به تصمیم کمیته تحریم‌های بین‌المللی 1373 در سال 2006علیه برنامه هسته‌ای رژیم ایران، اسامی اشخاص و نهادهای ایرانی که باید حساب‌های آنها در بانک‌ها و موسسات این کشور بلوکه شوند را اعلام کرد.