مشکلات ناشی از دستگاه‌های پارازیت برای زندانیان زندان رجایی شهرکرج – اسامی زندانیان

بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه مسئولین زندان رجایی شهر اقدام به نصب دستگاههای جدیدی برای اخلال در امواج موبایل در تمام بندهای زندان نمودند که این دستگاه‌های مسدود کننده مبایل مشکلات عدیده‌ای برای سلامت زندانیان،همچون سردرد، خشکی دهان، اختلال خواب و غیره این زندان بوجود آورده است.

این گزارش به نقل از یکی از زندانیان سیاسی میگوید : “این دستگاه‌ها سرطان‌زا بوده و اکنون اکثر زندانیان دچار مشکلات و عوارض ناشی از آن شده‌اند. در سالن ۱۲ که غریب به ۶۳ زندانی سیاسی در آن نگهداری می‌شود، زندانیان را به بهداری نمی‌برند و تنها پزشک عمومی هفته‌ای یکبار جهت ویزیت بیماران به داخل بند مراجعه می‌کند. این هفته بسیاری از بیماران از سردرد و بی‌خوابی و خشکی دهان شکایت داشتند و پزشک زندان نیز تایید کرد که این از عوارض دستگاه‌های پارازیت انداز است.”

این زندانی در ادامه میافزاید: “ما چندین بار به ریاست زندان نامه نوشتیم و نمایندگان ما شفا‌ها با وی صحبت کردند، اما تنها چیزی که برای ایشان اهمیت ندارد وضعیت سلامتی ما است.”

بر اساس گزارش، هم اکنون ۶۳ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۲ بند ۴ و ۱۱۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند که همگی از عوارض ناشی از دستگاه‌های اخلال در امواج تلفن همراه شکایت می‌کنند.

لیست اسامی و محکومیت این زندانیان در زیر می‌آید:

۱.         محمد امین ابراهام محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲.         شاهو ابراهیمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۳.         قاسم ابسته محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴.         محمد احمد شریف محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵.         حامد احمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶.         شهرام احمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷.         بهمن احمدی عمویی محکوم به چهار سال، روزنامه نگار در سالن دوازده محبوس است.

۸.         جعفر اقدامی محکوم به ده سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.

۹.         محمد امیرخیری محکوم به پنج سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۰.       حسین امینی محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱.       افشین انتظاری محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۲.       حسن آشتیانی محکوم به ده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۳.       عباس بادفر محکوم به ده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۴.       محمود بادوام محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۵.       مسعود باستانی محکوم به شش سال، روزنامه نگار در سالن دوازده محبوس است.

۱۶.       افشین بایمانی محکوم به ابد، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۷.       رسول بداقی محکوم به شش سال، عض کانون صنفی معلمان در سالن دوازده محبوس است.

۱۸.       محمد برائی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۹.       محمد امین برقی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲۰.       عالم برماشتی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲۱.       خسرو بشارت محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲۲.       بهروز توکلی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۲۳.       وحید تیزفهم محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۲۴.       حسین جوادی محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲۵.       شهرام چینیان محکوم به پنج سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.

۲۶.       خالد حاجی‌زاده محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲۷.       ماشالله حائری محکوم به پانزده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۲۸.       یدالله حبیبی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۲۹.       لطیف حسنی محکوم به نه سال، حزب یئنی گاموح در سالن دوازده محبوس است.

۳۰.       جبار حسنی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۳۱.       ابراهیم حسین‌پور محکوم به هفده سال، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.

۳۲.       ناصح حسین‌پور محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۳۳.       سید هادی حسینی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۳۴.       افشین حیرتیان محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۳۵.       جمال الدین خانجانی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۳۶.       فواد خانجانی محکوم به چهار سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۳۷.       نوید خانجانی محکوم به دوازده سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.

۳۸.       عبدالله خسروزاده محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۳۹.       انور خضری محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴۰.       عبدالکریم داسه محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴۱.       جمشید دهقانی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴۲.       جهانگیر دهقانی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴۳.       مختار رحیمی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴۴.       بهمن رحیمی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۴۵.       کامران رحیمیان محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۴۶.       کیوان رحیمیان محکوم به چهار سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۴۷.       سعید رضایی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۴۸.       دیدار رئوفی محکوم به چهار سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۴۹.       علی زبیروالی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵۰.       رامین زیبایی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۵۱.       ریاض الله سبحانی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۵۲.       رمضان سعیدی محکوم به هشت سال، پژاک در سالن دوازده محبوس است.

۵۳.       جمال سلیمانی محکوم به یازده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵۴.       فرهاد سلیمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵۵.       عزیز سمندری محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۵۶.       عبدالرحمان سنگانی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵۷.       بهروز شاه نظری محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵۸.       فرزاد شاه نظری محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۵۹.       واحد شرفی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۰.       محمد یاسر شرفی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۱.       کی خسرو شرفی‌پور محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۲.       کاوه شریفی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۳.       آرش شریفی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۴.       عثمان شفیق محکوم به شانزده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۵.       حسن شویلان محکوم به نه سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۶.       محمد زمان شه بخشی محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۷.       ایقان شهیدی محکوم به پنج سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.

۶۸.       کامران شیخه محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۶۹.       فرهاد صدقی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۷۰.       سیامک صمدی محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۷۱.       کامبیز عباسی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۲.       احمد عبدالهی محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۳.       داوود عبدالهی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۴.       پرویز عثمانی محکوم به پنج سال و سه ماه، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۵.       فخرالدین عزیزی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۶.       سوران علیپور محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۷.       هژار علیزاده محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۸.       محمد غریبی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۷۹.       فخرالدین غفوری فرد محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۰.       خالد فریدونی محکوم به ابد، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.

۸۱.       عمر فقیه‌پور محکوم به ابد، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.

۸۲.       جمال قادری محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۳.       وریا قادری فرد محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۴.       عمر قاسم محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۵.       کمال کااشنی محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۸۶.       رامین کرمی محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۷.       علی کرمی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۸.       ایوب کرمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۸۹.       علی کریکاروالی محکوم به پانزده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۰.       محمد کیوان کریمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۱.       سعید کریمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۲.       پیمان کشفی محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۹۳.       علی کوگر محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۴.       صالح کهندل محکوم به ده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۹۵.       سعید ماسوری محکوم به ابد، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۹۶.       خدارحیم محمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۷.       صدیق محمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۸.       حسام محمدی محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۹۹.       مهدی محمدی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۰۰.     محمد محمود محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۰۱.     امید محمودی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۰۲.     مهدی محمودیان محکوم به پنج سال، حزب مشارکت در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۳.     فرزاد مددزاده محکوم به پنج سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۴.     زانیار مرادی محکوم به اعدام، کومله در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۵.     لقمان مرادی محکوم به اعدام، کومله در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۶.     کامران مرتضایی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۷.     امان الله مستقیم محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۸.     فواد مقدم محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۰۹.     کمال ملایی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۰.     طالب ملکی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۱.     پیروز منصوری محکوم به هفده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۱۲.     سید جواد موسوی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۳.     کیوان مومنیفرد محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۴.     آیت مهرعلی بیگلو محکوم به نه سال، حزب یئنی گاموح در سالن دوازده محبوس است.

۱۱۵.     آرام میکائیلی محکوم به نه سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۶.     عرفان نادری‌زاده محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۷.     تیمور نادری‌زاده محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۸.     فرشید ناصری محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۱۹.     برزان نصرالله‌زاده محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۲۰.     احمد نصیری محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۲۱.     محمد نظری محکوم به ابد، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.

۱۲۲.     آدریس نعتی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۲۳.     عفیف نعیمی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۲۴.     عادل نعیمی محکوم به ده سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۲۵.     شاهین نگاری محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.

۱۲۶.     کاوه ویسی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۲۷.     فرزاد هنرجو محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

۱۲۸.     میثاق یزدان‌نژاد محکوم به هفده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.

۱۲۹.     ناصح یوسفی محکوم به هشت سال، پژاک در سالن دوازده محبوس است.

۱۳۰.     فواد یوسفی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.

اسامی ۴۳ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت در سالن ۱۰ که غالبا به حبس‌های سبک محکوم شده‌اند بنا به خواست خودشان از لیست فوق حذف شده است.